Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną prezydenta miasta, który nie zgadzał się z interpretacją wydaną na jego wniosek przez fiskusa (sygnatura akt: I FSK 1655/12).

Chodziło o opodatkowanie VAT zamiany udziałów w nieruchomościach. Z wniosku wynikało, że prezydent reprezentuje Skarb Państwa (SP), który wraz z dwiema osobami jest współwłaścicielem działek. Jedna z nich ma charakter budowlany i wartość 141 tys. zł. Druga – rolny i warta jest 855 tys. zł.

Właściciele postanowili znieść współwłasność tych gruntów. Za udział w nieruchomości nabyty od osób fizycznych SP przekazał im udział w innej. Na zniesieniu współwłasności SP zyska udział o wartości wyższej o 191 tys. zł. Strony nie będą jednak dokonywały rozliczeń finansowych.

Prezydent zapytał, czy po stronie SP czynność podlega opodatkowaniu VAT.

Fiskus odpowiedział, że tak. W jego ocenie tryb rozliczenia opisanej transakcji należy potraktować jako zamianę towarów, a w konsekwencji jako ich dostawę.

Prezydent zaskarżył interpretację, ale przegrał. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu potwierdził, że zamiana udziałów w nieruchomościach powinna być traktowana jak odpłatna dostawa towarów podlegająca VAT.

Takiego samego zdania był sąd kasacyjny. Jak wyjaśniła sędzia sprawozdawca Izabela Najda-Ossowska, stanowisko fiskusa i WSA zasługuje na pełną aprobatę. Wyrok jest prawomocny.