Kłopoty z fiskusem mają często te firmy, które restrukturyzują swoją działalność. I zdarza się, że sądy niespodziewanie stają po stronie skarbówki.

Przykładem jest wyrok NSA z 4 listopada 2014 r. (sygn. II FSK 3078/12). Dotyczy aportu przedsiębiorstwa, którego częścią było zobowiązanie z tytułu kredytu. Został on zaciągnięty przez podmiot wnoszący aport, spłacany zaś przez nabywcę przedsiębiorstwa.

Zdaniem NSA odsetki płacone przez tego drugiego nie mogą być jego podatkowym kosztem. Budzi to duże wątpliwości. Środki z kredytu zaciągniętego przez wnoszącego aport z zasady zwiększają majątek przedsiębiorstwa otrzymanego przez nabywcę i służą prowadzonej przez niego działalności. Spłata odsetek jest więc uzasadniona ekonomicznie i powinna być dla niego kosztem.

Drugi przykład to wyrok NSA z 25 czerwca 2014 r. (sygn. II FSK 1799/12) mówiący o wkładzie pieniężnym do spółki akcyjnej. Ponieważ wnoszący posiadał wobec spółki wierzytelność, ustalono, że zobowiązanie do zapłaty wkładu zostanie z niej potrącone. Rozwiązanie to często jest stosowane podczas restrukturyzacji i wydawało się bezpieczne, ponieważ wkład pieniężny jest neutralny na gruncie CIT. NSA uznał jednak, że podatnik nie wniósł środków pieniężnych, lecz wierzytelność. W konsekwencji powstał po jego stronie przychód w wysokości wartości objętych akcji.

Autorzy są doradcami podatkowymi z kancelarii FL Tax