Tobiasz Dolny

Uczestnik funduszu inwestycyjnego sam rozliczy podatek

Od 2024 r. nie będzie już pobierany zryczałtowany PIT od umorzenia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Inwestorzy zyskają możliwość kompensacji zysków i strat z funduszy i innych instrumentów finansowych.

Właściciele spółek komandytowych mogą zapłacić exit tax

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 r. może spowodować obowiązek uiszczenia podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.

Karty paliwowe wygodne dla firm, ale nie dla fiskusa

Sądy administracyjne i organy podatkowe uważają, że zapłata za paliwo przy użyciu karty paliwowej uniemożliwia odliczenie VAT przez nabywcę. Dla rozwiązania tego problemu wystarczające może być odpowiednie zmodyfikowanie treści umowy.

Wiele tegorocznych wyroków mocno zaskoczyło podatników

Wiele tegorocznych wyroków mocno zaskoczyło podatników.