Minister finansów: wynagrodzenie za urlop i chorobę jest wliczane do ulgi B+R

Minister finansów przyznał w interpretacji ogólnej, że firma korzystająca z ulgi na badania i rozwój może odliczyć od dochodu wynagrodzenie należne także za czas nieobecności pracownika.

Publikacja: 26.02.2024 15:57

Minister finansów: wynagrodzenie za urlop i chorobę jest wliczane do ulgi B+R

Foto: Adobe Stock

Po kilku latach sporów fiskus przyznał rację przedsiębiorcom korzystającym z ulgi na badania i rozwój (B+R). Z interpretacji ogólnej ministra finansów wynika, że wlicza się do niej także wynagrodzenia za czas urlopu i choroby pracownika.

Przypomnijmy, że ulga B+R daje możliwość dodatkowego wykorzystania wydatków na badania i rozwój, między innymi wynagrodzeń pracowników zajmujących się taką działalnością. Oprócz zaliczenia do kosztów PIT/CIT (czyli pomniejszenia przychodu) możemy je też odliczyć od dochodu.

Fiskus przegrywa w sprawie ulgi B+R

Fiskus przez wiele lat jednak twierdził, że ulga nie przysługuje na wynagrodzenia pracowników, których nie ma w pracy z powodu urlopu albo choroby. Powoływał się na art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT. Przepisy te stanowią, że do kosztów kwalifikowanych (czyli odliczanych dodatkowo od dochodu) zaliczamy pensje (oraz sfinansowane przez pracodawcę składki) „w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu”. Skarbówka twierdziła, że skoro pracownika nie ma w firmie, to nie zajmuje się działalnością badawczo-rozwojową. Do ulgi nie wliczamy więc wynagrodzenia za ten okres.

Innego zdania są sądy. W orzeczeniach podkreśla się, że czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika jest nierozerwalnie związany ze stosunkiem pracy. Wynagrodzeń za ten okres nie można więc wyłączać z kosztów kwalifikowanych.

Czytaj więcej

Ulga badawczo-rozwojowa – zagadnienia praktyczne

Interpretacja ogólna ministra finansów

Po regularnych porażkach w sądzie skarbówka zmieniła zdanie. Przyznała, że należności za urlop i chorobę są częścią składową wynagrodzenia i także powinny być uwzględniane przy rozliczaniu ulgi. „Nie ma podstaw prawnych do wyłączenia z katalogu kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej należności poniesionych przez pracodawcę, stanowiących przychód pracownika realizującego działalność badawczo-rozwojową, a uzyskanych, gdy nie świadczy on pracy z powodu usprawiedliwionej nieobecności” – czytamy w interpretacji ogólnej.

- Obowiązek wyłączania z kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń za czas urlopu i choroby był kłopotliwy dla firm i znacznie ograniczał korzyści z ulgi. Dobrze więc, że fiskus w końcu w tej sprawie ustąpił – mówi Paweł Kuźmiak, doradca podatkowy, partner w DSK Kancelaria. Wskazuje, że przedsiębiorcy, którzy z powodu negatywnego stanowiska skarbówki nie korzystali w poprzednich latach w pełnym zakresie z ulgi, mogą teraz złożyć korekty rozliczeń.

- Niestety, interpretacja nie rozwiewa wszystkich wątpliwości. Pojawia się np. pytanie, jak liczyć koszty za okres absencji, jeśli pracownik zajmuje się nie tylko projektami badawczo-rozwojowymi, ale też innymi sprawami. Wydaje się, że należy zastosować proporcję (np. pół na pół), jaka wychodzi z ewidencji czasu jego faktycznej pracy w danym miesiącu. Ale pomysłów może być tu więcej – mówi Paweł Kuźmiak.

Numer interpretacji: DD8.8203.1.2021

Po kilku latach sporów fiskus przyznał rację przedsiębiorcom korzystającym z ulgi na badania i rozwój (B+R). Z interpretacji ogólnej ministra finansów wynika, że wlicza się do niej także wynagrodzenia za czas urlopu i choroby pracownika.

Przypomnijmy, że ulga B+R daje możliwość dodatkowego wykorzystania wydatków na badania i rozwój, między innymi wynagrodzeń pracowników zajmujących się taką działalnością. Oprócz zaliczenia do kosztów PIT/CIT (czyli pomniejszenia przychodu) możemy je też odliczyć od dochodu.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego