Tag:

B+R

Czy wynagrodzenie za czas urlopu jest kosztem kwalifikowanym

Zdaniem sądów wydatki pracownicze ponoszone za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy mogą być rozliczane w ramach ulgi B+R. Są one bowiem związane ze stosunkiem pracy i wynikają z przepisów prawa pracy. Fiskus się z tym nie zgadza.

Spółka skorzysta jednocześnie z B+R i IP Box

Dopuszczalne jest skorzystanie przez podatnika w jednym roku podatkowym zarówno z ulgi kosztowej na badania i rozwój, jak i preferencji dochodowej IP Box w odniesieniu do tego samego dochodu.

Urlop czy L-4 nie wyklucza ulgi B+R

Pensje za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy mogą być uznane za kwalifikowane koszty. Urlop czy zwolnienie lekarskie to nie powód, żeby ograniczać ulgę B+R.

Jak korzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników

Podatnik nie ma prawa do rozliczenia ulgi na pracowników wykonujących prace B+R za dany rok podatkowy w drodze wystąpienia o zwrot nadpłaty nadpłaconych zaliczek na PIT w związku z niepotrącaniem ich na bieżąco.

Dodatkowy bonus dla inwestycji B+R

Przy korzystaniu z ulgi na innowacyjnych pracowników warto monitorować poziom jej wykorzystania – zaleca Łukasz Łebski menedżer, doradca podatkowy z kancelarii Thedy & Partners.

WSA: Opracowywanie karty dań nie jest działaniem B+R

Działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy i być nastawiona na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Przygotowanie nowego oraz specjalnego menu stanowią przejaw typowej, standardowej działalności gospodarczej spółki, która prowadzi działalność gastronomiczną.

Sąd: Ustawodawca dopuścił podwójną korzyść podatkową

Od 1 stycznia 2022 r. koszty kwalifikowane mogą być odliczane od dochodu z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, ale jednocześnie nadal możliwe jest ich odliczenie od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych.

Beneficjentem ulgi B+R na innowacyjnych pracowników jest przedsiębiorca

Ulga na innowacyjnych pracowników daje dodatkowe korzyści podatkowe. Ministerstwo Finansów wprost jednak wskazuje, że jej beneficjentem nie jest zatrudniony, ale przedsiębiorca.

Korzyści z ulgi można wydać na pensje, ale opodatkowane

Beneficjentem ulgi B+R na innowacyjnych pracowników jest przedsiębiorca, a nie zatrudniony.

Dyrektor KIS żyje we własnej rzeczywistości prawnej

Od pewnego czasu Krajowa Informacja Skarbowa odmawia wydania interpretacji, gdy we wniosku podatnik pyta, czy aktywność jego firmy stanowi działalność B+R w rozumieniu przepisów o PIT/CIT. Zdaniem sądów praktyka ta jest nieuzasadniona.