Tag:

B+R

Z dofinansowania nie odliczymy ulgi B+R

Rozliczając ulgę na badania i rozwój nie można w niej uwzględnić kosztów pokrytych dofinansowaniem ze środków otrzymanych z budżetu UE.

Te zapisy ustawy deregulacyjnej ucieszą firmy korzystające z ulgi B+R

Spółki korzystające z ulgi na badania i rozwój odliczą nie tylko wydatki na ekspertyzy jednostek naukowych, ale również opinie i analizy sporządzone przez inne podmioty. Tak wynika z ustawy deregulacyjnej.

Ulga na innowacyjnych pracowników jako uzupełnienie ulgi B+R

Poszukiwanie i zatrudnianie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, zajmującej się pracami badawczo-rozwojowymi (B+R), stanowi nie lada wyzwanie dla agencji rekrutacyjnych i pracodawców.

Kiedy programista skorzysta z 5-proc. stawki PIT

Odpłatne przeniesienie prawa autorskiego do programu komputerowego stanowi dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Twórca oprogramowania może do tego dochodu zastosować ulgę IP Box.

Minister finansów wydał ważną interpretację ws. ulgi B+R

Po wielu sądowych porażkach fiskus wreszcie przyznał, że do ulgi na badania i rozwój (B+R ) wlicza się także wynagrodzenia za czas urlopu i choroby pracownika.

Minister finansów: wynagrodzenie za urlop i chorobę jest wliczane do ulgi B+R

Minister finansów przyznał w interpretacji ogólnej, że firma korzystająca z ulgi na badania i rozwój może odliczyć od dochodu wynagrodzenie należne także za czas nieobecności pracownika.

Ulga na innowacyjnych pracowników – pierwsze doświadczenia

Ulga na innowacyjnych pracowników została wprowadzona do ustawy o CIT od 1 stycznia 2022 r., niemniej w praktyce to miniony rok 2023 dla większości podatników był pierwszym okresem, w którym mogli oni rozliczyć tę ulgę.

Warto poszukać oszczędności podatkowych

Zarząd i właściciele firm aby znaleźć oszczędności powinni zadbać o przegląd dostępnych ulg podatkowych, a także sprawdzić możliwość pozyskania dotacji w zakresie realizowanych inwestycji i wdrożenia rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną.

Ulga na prototyp – wsparcie komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych

W pakiecie ustaw zawierających się w programie Polskiego Ładu znalazło się miejsce dla tzw. ulgi na prototyp. Ulga ta znajduje zastosowanie na kolejnym etapie działań podejmowanych przez inwestujących w innowacyjne rozwiązania przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności i prowadzonych prac badawczo-rozwojowych wytworzyli nowy produkt i dążą do jego wprowadzenia na rynek.

Ulga badawczo-rozwojowa – zagadnienia praktyczne

Podstawowym założeniem ulgi badawczo-rozwojowej jest umożliwienie przedsiębiorcom dodatkowego odliczenia wydatków ponoszonych na taką działalność. Zarówno podatnicy PIT, jak i CIT, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, mogą odliczyć je od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W praktyce oznacza to, że wydatki przedsiębiorcy są kosztem podatkowym dwukrotnie – raz jako zwykły koszt uzyskania przychodu i drugi raz, kiedy są odliczane w ramach ulgi B+R w zeznaniu rocznym (jako tzw. koszty kwalifikowane).