Inwestycja w uboższych gminach może przynieść podatkowe korzyści

Małe przedsiębiorstwa inwestujące tam, gdzie jest duże bezrobocie i niewielkie dochody na mieszkańca, rozliczą szybciej amortyzację nieruchomości.

Publikacja: 16.07.2023 19:05

Inwestycja w uboższych gminach może przynieść podatkowe korzyści

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustaw o PIT i o CIT. Pozwala ona rozliczać nieruchomości niemieszkalne w podatkowych kosztach już nawet w ciągu pięciu lat.

Przypomnijmy, że wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych są firmowym kosztem uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Z przepisów wynika, że nieruchomości niemieszkalne trzeba amortyzować co do zasady aż 40 lat. Dzięki nowelizacji niektórzy przedsiębiorcy (mikro-, mali i średni) rozliczą koszty szybciej.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z preferencji? Po pierwsze, nieruchomość musi znajdować się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 150 proc. stopy bezrobocia w kraju. Po drugie, wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca gminy jest niższy niż 80 proc. wskaźnika dochodów dla wszystkich gmin.

Te warunki muszą być spełnione w miesiącu, w którym uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę, upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy albo wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu. W innych sytuacjach wymienione kryteria powinny być spełnione w miesiącu, w którym nieruchomość zostanie wprowadzona do firmowej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Czytaj więcej

Cała amortyzacja jest podatkowym kosztem

Z ulgi skorzystają przedsiębiorcy, którzy wytworzą sami (czyli wybudują) nieruchomości zaliczane do grupy 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych. Chodzi głównie o budynki i lokale niemieszkalne. Jeśli spełniają warunki preferencji, mogą zastosować indywidualne stawki amortyzacji. W jakim czasie rozliczą nieruchomość? Jeżeli znajduje się w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi od 150 do 200 proc. stopy bezrobocia w kraju, okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Powyżej 200 proc. minimalny okres wynosi 5 lat.

Nowe przepisy określają, jak rozumieć występujące w nich pojęcia (przeciętna stopa bezrobocia i wskaźnik dochodów podatkowych). Wskazują też, że ulga stanowi pomoc de minimis.

Preferencja ma obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. W nowelizacji zastrzeżono też, że nowe zasady amortyzacji mają zastosowanie do środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, dla których po 31 grudnia 2023 r. nastąpiło uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę, upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy, wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu albo, w pozostałych sytuacjach, doszło do wprowadzenia po raz pierwszy do firmowej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji, wprowadzana preferencja ma zachęcić do inwestowania na terenach, gdzie są istotne problemy społeczne. Celem jest równomierny rozwój Polski.

Etap legislacyjny: do Senatu

Tak wynika z uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustaw o PIT i o CIT. Pozwala ona rozliczać nieruchomości niemieszkalne w podatkowych kosztach już nawet w ciągu pięciu lat.

Przypomnijmy, że wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych są firmowym kosztem uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Z przepisów wynika, że nieruchomości niemieszkalne trzeba amortyzować co do zasady aż 40 lat. Dzięki nowelizacji niektórzy przedsiębiorcy (mikro-, mali i średni) rozliczą koszty szybciej.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja