Ostatni dzwonek na roczne rozliczenie CIT

30 czerwca mija termin na złożenie rocznej deklaracji CIT-8 i dopłatę daniny.

Publikacja: 30.06.2023 07:00

Ostatni dzwonek na roczne rozliczenie CIT

Foto: Adobe Stock

Opodatkowani CIT mają ostatnią szansę na złożenie rocznej deklaracji, bo 30 czerwca mija przedłużony termin dopełnienia tego obowiązku z 2022 r. dla tych, których rok podatkowy skończył się między 1 grudnia 2022 r. a 28 lutego 2023 r. I na rozliczenie należnego podatku.

Powinni na to uważać zwłaszcza działający w specjalnych strefach ekonomicznych lub rozliczający decyzje o wsparciu.

Jak wyjaśnia Bartosz Głowacki, doradca podatkowy, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, podatnicy korzystający ze zwolnienia od CIT dla działalności w SSE (specjalna strefa ekonomiczna) lub w związku z decyzją o wsparciu rozliczają roczny CIT w tym samym terminie co pozostali. Część z nich może mieć problem. Chodzi o firmy, które w 2022 r. otrzymały odszkodowanie w związku ze swoją działalnością strefową lub doszło u nich do innych nadzwyczajnych zdarzeń związanych z działalnością prowadzoną w SSE.

Czytaj więcej

Więcej czasu na rozliczenie CIT

– W maju Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że odszkodowanie wypłacone w związku z działalnością w SSE nie korzysta ze zwolnienia od CIT. Wbrew wcześniejszemu orzecznictwu uznał, że jest to opodatkowany przychód. To oznacza, że firma, która otrzymała odszkodowanie np. za pożar w zakładzie na terenie strefy, powinna uwzględnić je w swoim rocznym CIT-8 za 2022 r. – tłumaczy Bartosz Głowacki.

Na razie trudno przewidzieć, czy zmiana stanowiska NSA w kwestii odszkodowań i innych nadzwyczajnych zdarzeń będzie stałym trendem. Niemniej orzeczenie zapadło i istnieje ryzyko, że fiskus je wykorzysta, weryfikując zakres stosowania zwolnienia podatkowego.

– Podatnicy muszą więc szybko podjąć decyzję, czy uwzględnić takie odszkodowania w zeznaniu rocznym jak przychód opodatkowany czy zwolniony. Najbezpieczniejsze rozwiązanie to opodatkowanie, bo chociaż będzie oznaczało konieczność zapłaty podatku, nie narazi podatnika na ewentualną zaległość i odsetki. Nie zamyka też drogi do skorygowania CIT-8 i wystąpienia z wnioskiem o nadpłatę – podkreśla Bartosz Głowacki.

Firmy po raz pierwszy rozliczą tzw. podatek od przerzuconych dochodów.

– To nowy obowiązek dotyczący płatności do powiązanych podmiotów za usługi niematerialne, np. doradztwo, reklamę czy badanie rynku. Co ważne, jest to kategoria „samodzielna”, bo przerzuconych dochodów nie łączy się z innymi. Wartość kosztów zakupu takich usług od podmiotu powiązanego może podlegać opodatkowaniu 19 proc. CIT, jeśli zaistniały określone w ustawie okoliczności, których weryfikacja może być czasochłonna, trudna i wymaga pozyskania wielu informacji z zagranicy – podkreśla Bartosz Głowacki.

Z tej regulacji wyłączone są płatności na rzecz rezydentów unijnych i z europejskiego obszaru gospodarczego, prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą.

– Już jednak przy płatnościach na rzecz firm np. brytyjskich czy szwajcarskich zagadnienie wystąpi i będzie wymagało stosownej analizy pod kątem podatkowym. A nie jest to proste – zastrzega Bartosz Głowacki.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność