Czasem podatnik musi być wróżką, gdy prosi fiskusa o interpretację

Gdy podatnik pyta o skutki swych zagranicznych transakcji, według prawa powinien ujawnić kontrahentów. Nie zawsze może, ale to nie powinno przekreślać prawa do wydania interpretacji.

Publikacja: 15.03.2023 07:15

Czasem podatnik musi być wróżką, gdy prosi fiskusa o interpretację

Foto: Adobe Stock

Czy podatnik planujący transakcje z zagranicą może uzyskać interpretację dotyczącą skutków podatkowych tych transakcji? Co do zasady – tak, ale ze szczegółowych przepisów ordynacji podatkowej wynika, że mogą być z tym problemy, gdy nie da się zidentyfikować wszystkich kontrahentów.

Ordynacja podatkowa z jednej strony tego nie zabrania, ale z drugiej stawia warunek: we wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej trzeba podać osoby fizyczne i prawne, których mogą dotyczyć skutki transakcji. Artykuł 14b § 3a pkt 2 ordynacji wymaga, by podać ich siedziby i miejsca zamieszkania na określonych terytoriach i terytoria, których mogą dotyczyć skutki operacji zagranicznej. Przewidziano też, że interpretacja chroni podatnika tylko co do krajów, terytoriów i podmiotów, których transakcja dotyczy (art. 14nb ordynacji).

Czytaj więcej

Zamiast wydać interpretację, fiskus żąda odpowiedzi od podatnika

W praktyce w momencie wniesienia o interpretację trudno jednoznacznie wskazać konkretnych kontrahentów. Na przykład firma informatyczna inwestująca w serwery, a następnie oferująca korzystanie z nich klientom z całego świata najczęściej nie może wskazać konkretnych klientów ani z Polski, ani z zagranicy.

W takich przypadkach bywa, że KIS po prostu odmawia wydania interpretacji. Takie praktyki piętnują sądy administracyjne. Problemem zajął się nawet NSA. W wyroku z 17 sierpnia 2022 r. (sygn. akt II FSK 726/21) rozstrzygnął spór o odmowę wydania interpretacji spółce, która skupuje wierzytelności za granicą. Nie była w stanie podać, kto w przewidywanym schemacie transakcyjnym będzie finansującym taki skup.

Sąd stwierdził, że „wykładnia prowadząca do bezwzględnego wymogu podania danych potencjalnych, przyszłych kontrahentów jest nieracjonalna i nie wynika wprost z art. 14b § 3a pkt 2 ordynacji”. Sędziowie zauważyli, że przyjęcie tak ortodoksyjnego podejścia eliminuje możliwość uzyskania interpretacji indywidualnej prawa podatkowego w sprawach zagranicznej działalności podatnika.

– Brzmienie przepisu jest absurdalne, często należałoby być wróżką, by przewidzieć, kto będzie klientem podatnika – zauważa prof. Wojciech Morawski z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wyjaśnia, że przepis ma genezę w europejskiej dyrektywie nr 2015/2376, dotyczącej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania między państwami członkowskimi.

Wydano ją po aferze Lux Leax, gdy wykryto w Luksemburgu masową urzędową produkcję interpretacji korzystnych dla podatników. Na państwa członkowskie nałożono obowiązek wzajemnego informowania się o treści wydawanych interpretacji. Według art. 8a tej dyrektywy państwa te powinny przekazywać sobie dane dotyczące „osób innych niż osoby fizyczne, a także grup osób”.

– W Polsce wdrożono tę dyrektywę z zabójczą sumiennością – ocenia prof. Morawski. Zastrzega jednak, że podatnik nie ma bezwzględnego prawa do uzyskiwania interpretacji, choć KIS powinna się zastanowić nad rozsądnym stosowaniem przepisu o ujawnianiu zagranicznych kontrahentów.

Czy podatnik planujący transakcje z zagranicą może uzyskać interpretację dotyczącą skutków podatkowych tych transakcji? Co do zasady – tak, ale ze szczegółowych przepisów ordynacji podatkowej wynika, że mogą być z tym problemy, gdy nie da się zidentyfikować wszystkich kontrahentów.

Ordynacja podatkowa z jednej strony tego nie zabrania, ale z drugiej stawia warunek: we wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej trzeba podać osoby fizyczne i prawne, których mogą dotyczyć skutki transakcji. Artykuł 14b § 3a pkt 2 ordynacji wymaga, by podać ich siedziby i miejsca zamieszkania na określonych terytoriach i terytoria, których mogą dotyczyć skutki operacji zagranicznej. Przewidziano też, że interpretacja chroni podatnika tylko co do krajów, terytoriów i podmiotów, których transakcja dotyczy (art. 14nb ordynacji).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności