Definicja działalności badawczo-rozwojowej jest istotna z perspektywy wielu preferencji podatkowych, jak np. ulga na działalność B+R, opodatkowanie w ramach IP BOX, czy skorzystanie w PIT z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Nie dziwi zatem, że podatnicy dążą do potwierdzenia w ramach interpretacji podatkowych, czy prowadzona przez nich działalność spełnia przesłanki do uznania za działalność badawczo – rozwojową, a tym samym czy pozwala na skorzystanie z danej preferencji podatkowej.