Wioleta Kosińska

W przypadku kapitalizacji odsetek należy rozliczyć podatek u źródła

Co do zasady wypłata odsetek od pożyczki powoduje powstanie obowiązków w podatku u źródła. Również kapitalizacja odsetek uważana jest za ich wypłatę.

Przeznaczenie nieruchomości nie determinuje rozliczeń podatkowych

Sposób wykorzystywania nieruchomości wpływa na wysokość obciążeń podatkowych w podatku od nieruchomości, a także zasady amortyzacji w podatkach dochodowych. Wątpliwości budzi sytuacja, gdy w księgach wieczystych i dokumentach nieruchomość ujęta jest jako mieszkalna, natomiast rzeczywiście służy prowadzonej działalności gospodarczej.

Ryczałt od dywidendy trzeba pomniejszać na bieżąco

Spółka opodatkowana estońskim CIT, która wypłaca wspólnikowi jego udział w zysku, zobowiązana jest do zastosowania pomniejszenia podatku potrącanego od tej kwoty już w dniu wypłaty.

Droga dojazdowa i rondo w kosztach inwestora

Spółka rozliczy w swoim rachunku podatkowym wydatki poniesione na wybudowanie infrastruktury dodatkowej, która jest niezbędna dla realizacji głównego przedsięwzięcia.

Faktoring może wykluczyć opodatkowanie estońskim CIT

Ryczałt od dochodów spółek, jako jedna z dostępnych form opodatkowania, cieszy się sporą popularnością. Firmy wybierające go powinny jednak zwrócić uwagę na pewne pułapki.

Przelew dla oszusta: fiskus żąda dodatkowych dowodów

Organy podatkowe wymagają od podatników potwierdzenia, że policja lub prokuratura zakończyła ściganie sprawcy przestępstwa. Nie wystarcza im dysponowanie innymi dokumentami, potwierdzającymi poniesienie straty. Zdaniem sądu postępowanie urzędników jest bezpodstawne. Nie mogą odmawiać rozliczenia wydatku w kosztach.

Estoński CIT: jak rozliczać wydatki na integrację i reprezentację

Ryczałt od dochodów spółek staje się coraz popularniejszą formą opodatkowania. Porównując go jednak do klasycznego CIT, warto zwrócić uwagę na podejście fiskusa do niektórych wydatków, w tym wystawnych upominków.

Reprezentanci załogi: uważaj na rozliczenia. Fiskus jest rygorystyczny

Funkcjonowanie związku zawodowego wiąże się często dla pracodawcy z koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków. Nie wszystkie z nich przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zamiast wydać interpretację, fiskus żąda odpowiedzi od podatnika

Mimo licznych wyroków sądów administracyjnych, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wciąż wymaga jednoznacznej informacji, czy wnioskodawca prowadzi działalność badawczo-rozwojową. A przecież tego właśnie dotyczy wniosek kierowany do organu podatkowego.

Zmiana decyzji o przeznaczeniu zysku

Nowe przepisy o podatku u źródła powodują zmiany uchwał dotyczących wypłaty dywidendy. Warto pamiętać o skutkach podatkowych tych decyzji.