Wyjaśnienia wymaga, że prawo do amortyzacji nieruchomości mieszkalnych zostało zniesione już z początkiem 2022 roku. Jednak, na podstawie przepisu przejściowego podatnicy, którzy nabyli lub wytworzyli przed 1 stycznia 2022 r. budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, mogli do końca 2022 r. zaliczać do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od wspomnianych środków trwałych. Była to ograniczona ochrona praw już nabytych. Przepis przejściowy nie dotyczył natomiast podatników, którzy nabyli budynki lub lokale mieszkalne po 31 grudnia 2021 r.