Kinga Masilunas

Uproszczone połączenie bezemisyjne

Ostatnia nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza nowe typy transformacji spółek.

Wpływ ATAD 3 na działalność spółek holdingowych

Celem dyrektywy ATAD 3 jest zapobieganie nadużyciom związanym z wykorzystywaniem spółek fasadowych do celów podatkowych w UE. To kolejne narzędzie do walki z unikaniem opodatkowania i agresywnym planowaniem podatkowym.

Korekty TP nie trzeba już wykazywać w zeznaniu rocznym

Od 2022 r. obowiązuje wiele ułatwień w zakresie korygowania cen transferowych. Podatnik nie musi już potwierdzać dokonania tej korekty (zarówno in plus, jak i in minus) w rocznym zeznaniu podatkowym.

Nowe możliwości reorganizacji firm na gruncie planowanych zmian do kodeksu spółek handlowych

Transgraniczne operacje nie obędą się bez udziału doradcy podatkowego, który wesprze w uzyskaniu opinii fiskusa i pomoże aż po ewentualną procedurę odwoławczą.

Zakaz amortyzacji – kto stracił i jak dużo

Od 1 stycznia 2023 roku podatnicy utracili możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. Ograniczenie to dotyczy zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i od osób prawnych. My skupimy się na sytuacji podatników PIT.