Spór zaczął się w październiku 2019 r., gdy gmina wystąpiła o interpretację w zakresie VAT. Konkretnie chodziło o potwierdzenia prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego od wydatków bieżących i inwestycyjnych ponoszonych na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. A także o określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla oddania przez gminę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, na podstawie zawartej umowy koncesji.

I tak zaczęły się schody. Sprawa przechodziła przez kolejne instancje i z przyczyn proceduralnych do nich wracała. Na merytoryczne tory wróciła, gdy fiskus odmówił wydania interpretacji. Uznał, bowiem w stosunku do elementów zdarzenia przedstawionego we wniosku istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą one stanowić nadużycie prawa z art. 5 ustawy o VAT.