W odniesieniu do powyższego zagadnienia należy przywołać art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT), zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl przywołanego przepisu, czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT jest wykonanie usługi lub dostawa towarów, które wiążą się z otrzymaniem przez podatnika wynagrodzenia.