Klaudia Źrebiec

Możliwość ujęcia zaliczki jedynie w fakturze końcowej

W obrocie gospodarczym zdarzają się sytuacje w których sprzedawca usługi lub towaru wymaga od swojego kontrahenta dokonania wpłaty zaliczki na poczet przyszłej dostawy lub świadczenia usług. Jest to dość powszechna praktyka, która pomaga zabezpieczyć należność z tytułu kosztów poniesionych przez sprzedawcę w związku z podjętą współpracą.

Czy zatrzymana zaliczka podlega opodatkowaniu VAT

W obrocie gospodarczym zdarzają się sytuacje, w których kontrahenci wpłacają zaliczkę dotyczącą planowanego świadczenia usługi lub dostawy towarów przez podatnika. Podatnik wystawia wtedy fakturę zaliczkową dokumentującą otrzymanie zaliczki, nie dochodzi jednak do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zaliczka ta na podstawie umowy jest zatrzymywana przez podatnika jako koszty związane z rozpoczęciem planowanego zlecenia. Czy w takim przypadku powinna ona być opodatkowana?

Stawka VAT oraz wysokość podstawy opodatkowania przy refakturowaniu

Refakturowanie kosztów budzi wiele wątpliwości podatników. Dotyczą one możliwości zastosowania tej samej stawki podatkowej oraz tej samej podstawy opodatkowania, która została wykazana na fakturze pierwotnej.

Użyczenie zleceniobiorcy swojego sprzętu bez VAT

Gdy podatnik udostępnia zleceniobiorcy składniki swojego majątku w celu wykonania przez niego zlecenia, nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Jak korygować nabycie towarów z Wielkiej Brytanii

Zdarzają się sytuacje w których podatnik jest zobligowany do skorygowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ,,na bieżąco”. Jak to zrobić w sytuacji, gdy nabywaliśmy towar z terytorium Wielkiej Brytanii, która obecnie nie należy do krajów Wspólnoty Europejskiej?

Odliczenie VAT możliwe tylko po akceptacji faktury

Faktura wystawiona przez nabywcę w ramach samofakturowania, która nie została zatwierdzona przez dostawcę, nie wywołuje żadnych skutków podatkowych.