Odpowiedzialność zarządu za sprawozdanie finansowe

Odpowiedzialność za przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki spoczywa na kierowniku. Ciąży na nim obowiązek zapewnienia sporządzenia, zatwierdzenia oraz przedstawienia sprawozdania właściwym organom w terminach przewidzianych w przepisach prawa. W sytuacji gdy kierownikiem jest organ wieloosobowy, to uważa się za niego wszystkich członków tego organu.

Publikacja: 20.12.2022 20:00

Odpowiedzialność zarządu za sprawozdanie finansowe

Foto: AdobeStock

Sprawozdanie finansowe to dokument sporządzany na dzień bilansowy, zawierający podstawowe informacje o działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe powinno w sposób uporządkowany dostarczać informacji na temat sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej. Obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie nakłada na przedsiębiorców ustawa o rachunkowości, a ich niedotrzymanie może wiązać się z dotkliwymi sankcjami.

Głównymi elementami sprawozdania finansowego są:

Pozostało 95% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?