Sprawozdanie finansowe to dokument sporządzany na dzień bilansowy, zawierający podstawowe informacje o działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe powinno w sposób uporządkowany dostarczać informacji na temat sytuacji finansowej i majątkowej jednostki gospodarczej. Obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie nakłada na przedsiębiorców ustawa o rachunkowości, a ich niedotrzymanie może wiązać się z dotkliwymi sankcjami.

Czytaj więcej

Kto powinien podpisać sprawozdanie finansowe za 2021 r.?