Zgodnie z Polskim Ładem w 2023 r. firmy nie będą już mogły amortyzować mieszkań i domów (teraz można jeszcze nabyte przed 2022 r.). Czyli rozliczać poprzez odpisy wydatków na ich zakup bądź wybudowanie. Z niedawnej interpretacji skarbówki wynika, że zakaz nie dotyczy pensjonatów.

Wystąpił o nią przedsiębiorca opodatkowany liniowym PIT. W biznesie rozlicza dochody z wynajmu pokoi w dwóch kupionych w styczniu 2022 r. pensjonatach. Informuje, że są one przeznaczone na działalność agroturystyczną. Stanowią środki trwałe w jego firmie.

Czy może je amortyzować i rozliczać odpisy w podatkowych kosztach? Twierdzi, że tak, zarówno w 2022 r., jak i w następnych latach. Jego zdaniem wprowadzony przez Polski Ład zakaz amortyzacji dotyczy tylko nieruchomości mieszkalnych. Jego pensjonaty zaliczane są natomiast do niemieszkalnych (w Klasyfikacji Środków Trwałych znajdują się pod symbolem 109).

Co na to fiskus? Potwierdził, że przepisy zakazujące amortyzacji nie mają zastosowania do budynków niemieszkalnych. Oznacza to, że przedsiębiorca może amortyzować pensjonaty i zaliczać odpisy do kosztów PIT. Zarówno w 2022 r., jak i w następnych latach.

Czytaj więcej

Inny rok podatkowy nie uchroni przed zakazem amortyzacji

Zdaniem Mateusza Rogulskiego, associate w zespole podatkowym kancelarii Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński, ta pozytywna konkluzja powinna dotyczyć też hoteli czy innych budynków przeznaczonych na zakwaterowanie turystów. Podkreśla, że ustawy o PIT/CIT nie określają, kiedy nieruchomość jest mieszkalna, a kiedy niemieszkalna. – O rodzaju nieruchomości dla celów podatkowych powinno decydować jej przeznaczenie oraz kwalifikacja w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Wynika z niej, że hotele, budynki zakwaterowania turystycznego i podobne nie należą do kategorii budynków mieszkalnych. Nie powinno więc być wątpliwości, że mogą być amortyzowane na starych zasadach – mówi Mateusz Rogulski.

Co wtedy, gdy przedsiębiorca mieszka w pensjonacie, w którym udostępnia pokoje turystom? – Amortyzować może tylko część użytkową, musi więc policzyć, jaki jest to procent całej nieruchomości – tłumaczy Mateusz Rogulski. Dodaje, że do tej pory część osób mogła rozliczać wynajmowane obiekty, choćby ze względu na niższą stawkę podatku od nieruchomości, jako budynki mieszkalne. Ograniczenia w amortyzacji mogą skłonić ich do zmiany przeznaczenia tych obiektów. – Wymaga to jednak spełnienia szeregu formalnych warunków i może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami jeśli urzędnicy uznają, że zmiany dokonano zbyt późno – podkreśla ekspert.

Numer interpretacji: 0115-KDIT3.4011.703.2022.1.AWO