– Nie ma przeszkód prawnych, aby wnioskodawca uwzględniał w zeznaniu rocznym przysługujące koszty uzyskania przychodu, gdy płatnik dokona poboru zaliczki na podatek dochodowy z pominięciem zastosowania normy 50 proc. kosztów uzyskania przychodów i koszty te nie zostaną wykazane w informacji podatkowej PIT-11 – stwierdziła w interpretacji z 10 czerwca Izba Skarbowa w Katowicach.

Izba odpowiadała na pytanie projektanta instalacji sanitarnych. Twierdził on, że efekty wykonywanej przez niego pracy wykazują cechy niepowtarzalności, niezbędne do uznania go za przedmiot prawa autorskiego.

Dokumentacje projektowe sygnuje, zgodnie ze standardami obowiązującymi w zatrudniającej go firmie, swoim imieniem i nazwiskiem, co zgodnie z prawem autorskim pozwala domniemywać, że jest ich twórcą i autorem.

Projektant opisał też, że jako członek zespołu autorskiego uczestniczy w procesach projektowania instalacji i infrastruktury technicznej dla obiektów budowlanych, stając się tym samym współtwórcą.

Sam podatnik przyjął, że warunkiem kwalifikacji przychodu w kontekście zastosowania przepisów określających wysokość kosztów ich uzyskania jest możliwość dokładnego i kwotowego ustalenia wysokości wynagrodzenia tytułem korzystania z praw autorskich do projektów instalacji w stosunku do całkowitego wynagrodzenia za pracę.

Wytłumaczył, że pracodawca prowadził będzie ewidencję czasu pracy, pozwalającą na określenie części czasu pracy poświęconego na pracę twórczą w stosunku do miesięcznej normy czasu pracy.

Izba w tych okolicznościach zgodziła się na rozliczenie 50-proc. kosztów samodzielnie.

– Ustawodawca zobowiązał płatnika do poboru zaliczek w prawidłowej wysokości, tj. od dochodu ustalonego zgodnie z regułami określonymi w ustawie o PIT, a więc z uwzględnieniem kosztów w takiej wysokości, w jakiej ustawodawca w danych okolicznościach przewidział – uznała izba. Stwierdziła, że podatnik może samodzielnie rozliczyć wyższe koszty, jeśli nie zrobi tego jego pracodawca.

numer interpretacji: IBPB-2-2/4511-464/16/MM

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj