Normalnie zeznanie CIT-8 składa się do 31 marca. Księgowi apelowali jednak o przesunięcie terminu (pisaliśmy o tym już w „Rzeczpospolitej" z 16 stycznia br.) głównie ze względu na obowiązki związane z wdrażaniem Polskiego Ładu.

Z rozporządzenia wynika, że zeznanie należy złożyć do końca czerwca. W tym terminie trzeba będzie też zapłacić podatek (jeśli z rozliczenia wynika taki obowiązek). Dotyczy to także spółek, które korzystają z estońskiego CIT.

Czytaj więcej

CIT-8 na razie bez przedłużenia

Rozporządzenie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Preferencja ma objąć 0,6 mln podatników.

Wcześniej księgowi dostali dodatkowe trzy miesiące na sporządzenie sprawozdań finansowych. W tej sprawie też zostało wydane rozporządzenie ministra finansów. Przedłuża m.in. terminy na inwentaryzację, sporządzenie zestawienia obrotów i sald, sporządzenie, przekazanie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Wydłuża także czas na skonsolidowane sprawozdania finansowe.