CIT-8 na razie bez przedłużenia

Przedsiębiorcy dostali więcej czasu na złożenie sprawozdań finansowych. Wciąż nie ma jednak przepisów pozwalających odroczyć rozliczenie CIT.

Aktualizacja: 15.03.2022 12:41 Publikacja: 15.03.2022 06:17

CIT-8 na razie bez przedłużenia

Foto: Adobe Stock

Chociaż projekt rozporządzenia przedłużającego termin złożenia CIT-8 o trzy miesiące został opublikowany w połowie lutego, to nadal nie ma ostatecznej decyzji w tej sprawie. Według Rządowego Cetrum Legislacji projekt jest na etapie komisji prawniczej. Nie wiadomo, kiedy może zostać podpisany i opublikowany. Jak dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Finansów, decyzje w tej sprawie mają być podjęte w najbliższym czasie.

Nie uspokaja to jednak przedsiębiorców, którym zostało tylko kilkanaście dni na rozliczenie. Ustawowy termin złożenia CIT-8 upływa w końcu marca 2022 r., gdy rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym.

Czytaj więcej

Więcej czasu dla księgowych na sprawozdanie finansowe za 2021 r.

– Przedsiębiorcy muszą więc złożyć zeznania w ustawowym terminie. Sama publikacja projektu nie wystarczy, by przedłużyć prace. Może się więc okazać, podobnie jak w poprzednim roku, że rozporządzenie wejdzie w życie w ostatniej chwili i nie będzie szczególnie przydatne –mówi doradca biznesowy Paweł Lewandowski.

Zgodnie z projektem termin złożenia CIT-8 ma być przesunięty o trzy miesiące, do 30 czerwca 2022 r. Z przesunięcia mają też skorzystać podatnicy korzystający z estońskiego CIT, składający CIT-8E. Ma to być odpowiedź na postulaty zgłaszane przez środowisko księgowych.

Przedsiębiorcy zyskali natomiast więcej czasu na złożenie sprawozdań finansowych. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 10 marca. Jak informuje resort finansów, wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dotyczy:

–jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem nadzorowanych przez KNF działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o trzy miesiące;

–jednostek sektora finansów publicznych – o miesiąc;

–podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o trzy miesiące.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o rachunkowości spółki wpisane do KRS mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin na sporządzenie sprawozdania upływa 31 marca.

Jak mówi Marcelina Siekierska, manager w zespole Global Compliance and Reporting EY Polska, zmiany dotyczące terminu rozliczenia CIT należy rozpatrywać pozytywnie nie tylko z uwagi na wydłużenie czasu na kwestie formalne (czyli złożenia zeznań i deklaracji), ale również na samą zapłatę podatku dochodowego. Zgodnie z projektem rozporządzenia, podatnicy, których rok podatkowy zakończył się wraz z rokiem kalendarzowym (31 grudnia 2021 r.), zyskają dodatkowe 3 miesiące na zakończenie niezbędnych prac w tym zakresie oraz możliwość odroczenia płatności podatku należnego. 

-Z uwagi na trwający nadal stan epidemii oraz obowiązującą u wielu podatników pracę zdalną, projektowana zmiana przyczyni się pozytywnie do odpowiedniego zaplanowania i rozłożenia prac księgowych lub doradców podatkowych. Warto podkreślić, że rozliczenie roczne jest czasochłonnym przedsięwzięciem, a zatem Ministerstwo Finansów powinno jak najszybciej opublikować rozporządzenie w dzienniku ustaw. Zapewne część podatników założyła już, że tak jak w latach ubiegłych, rozporządzenie zostanie opublikowane, a tym samym odpowiednio zaplanowała prace nad rozliczeniem rocznym z uwzględnieniem nowego terminu. - mówi Marcelina Siekierska.

Podstawa prawna: rozporządzenie z 7 marca 2022 r. dotyczące m.in. sprawozdań (Dz. U. poz. 561)

Prawo karne
Lex Tusk - co zawiera i dlaczego jest groźna
Praca, Emerytury i renty
Ważny komunikat ZUS. Chodzi o wypłaty z programu Rodzina 500+
Zadania
Decyzje o warunkach zabudowy mogą być wstrzymane na lata
Podatki
KSeF w Sejmie: E-faktury pójdą prosto do fiskusa
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Podatki
Pierwsze mieszkanie bez podatku, szóste z wyższym
ZUS
Chcesz zwrot składki zdrowotnej? Musisz zgłosić aktualny rachunek bankowy