Skarbówka wyjaśniła w najnowszej interpretacji, jak należy rozliczyć obniżkę czynszu, z której podatnik skorzystał w czasie pandemii.

Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność handlową poprzez sieć sklepów rozlokowanych w całym kraju. Wynajmuje lokale w centrach handlowych lub przy głównych ulicach handlowych w różnych miastach. W wyniku pandemii Covid-19 spółka znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, gdyż przez wiele dni nie mogła prowadzić działalności w sklepach stacjonarnych.

Czytaj więcej

Adam Abramowicz: Polski Ład uderzy w firmy z pierwszą składką

Jednocześnie spółka skorzystała z możliwości przewidzianej w art. 15ze tzw. ustawy covidowej, czyli obniżki czynszu najmu w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw. Spółka wystąpiła o interpretację, by potwierdzić, że nie powstał u niej przychód podatkowy wynikający z nieodpłatnego czy też częściowo odpłatnego świadczenia.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej też tak uznał. „W sytuacji kiedy spółka zgodnie z art. 15ze ustawy z 2 marca 2020 r. (...) skorzystała z możliwości uiszczania wynajmującym czynszu w ustalonej niższej wysokości, w związku z rabatami uzyskanymi w wyniku podpisania odpowiednich aneksów do umów najmu, w spółce nie powstał przychód do opodatkowania w postaci nieodpłatnego czy też częściowo odpłatnego świadczenia na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT" – stwierdził dyrektor KIS.

Zgodził się też ze zdaniem spółki, że koszty związane z czynszem najmu, w tym przypadku obniżona wartość tego czynszu, powinny być rozpoznawane na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury.

Po wynegocjowaniu obniżki czynszu, potwierdzonej aneksami do umów zawartymi z podmiotami wynajmującymi powierzchnie handlowe, spółka powinna ująć w kosztach wydatki czynszowe wobniżonej wysokości w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych.

Numer interpretacji: 0111-KDIB1-1.4010.386.2021.2.BK