Tag: Czynsze, Opłaty

Powiązane

Nieruchomości

Polacy nie mają z czego zapłacić za czynsz. Góra zaległości rośnie

Średnie zadłużenie jednego dłużnika z tytułu nieuregulowanych opłat za mieszkanie, wywóz śmieci czy ogrzewanie, wynosi już 15,6 tys. zł.

Czynsz może wzrosnąć o ponad 14 proc.

Właściciel może podnieść czynsz bez uzasadnienia o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z ub.r. W tym roku o 14,4 proc.

Lokatorzy nie zgadzają się na podwyżki czynszu. Pozywają TBS

Przed Sądem Rejonowym w Toruniu ruszył proces w sprawie uznania za bezzasadną podwyżki czynszu ustalonej przez Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. dla mieszkańców osiedla Jar. Opłaty wzrosły o ok. 37 proc.

Spółdzielnie mieszkaniowe skarżą się premierowi i RPO na koszty ogrzewania

Rząd zajmie się w trybie pilnym dodatkowym wsparciem dla odbiorców ciepła. Podwyżki czynszów wynikające wzrostu kosztów ogrzewania mają być zatrzymane. Nowe regulacje obejmą odbiorców wrażliwych. Projekt trafi pod obrady rządu prawdopodobnie jutro.

Odsetki za spóźnienie z czynszem mogą być bardzo bolesne

Opóźnienia w płatnościach czynszów czy wnoszeniu opłat za wodę i ścieki mogą mocno nadszarpnąć i tak nadwerężony inflacją budżet domowy.

Byli dziećmi, gdy rodzice narobili długów. SN zdecyduje, czy mają je spłacić

Rodzice nie płacili za lokal komunalny, więc sąd wydał w tej sprawie nakaz zapłaty. Objął nim jednak także czworo dzieci pozwanych, choć te nie miały wpływu na regulowanie przez rodziców opłat za mieszkanie. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy.

Opłata za usługę, a nie podatek od deszczu

Obecnie dopuszczalne jest pobieranie opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej.

Właściciele domów w budowie zapłacą krocie za prąd

Rząd nie przewidział żadnej formy wsparcia dla osób zużywających energię elektryczną przy budowie domu jednorodzinnego na własne potrzeby.

Miejsca pochówku do ponownego użycia

W orzecznictwie podkreślono, że organ gminy może ustalać tylko „opłaty za pochowanie zwłok”, a nie opłaty związane z prowadzeniem cmentarza. Wskazano, że wprowadzenie opłaty za przedłużenie prawa do grobu murowanego (grobowca) trzeba uznać za niemającą podstawy prawnej.

Rząd ma jeszcze do rozdania środki na remonty pustostanów

Zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych o przystępnych czynszach, staje się jednym z ważniejszych punktów kampanii przedwyborczej w Polsce.