Tag: Czynsze, Opłaty

Powiązane

Nieruchomości

Czy gmina musi dochodzić długu

- Zmarł dłużnik naszej gminy, wobec którego wydano ostateczną decyzję w sprawie opłaty adiacenckiej (z art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami) – wskutek podziału nieruchomości na mniejsze działki – na niemal 25 tys. zł. Ustaliliśmy spadkobierców. Czy podany dług jako należność niepodatkowa gminy może być dochodzony od tych spadkobierców – pyta wójt.

Wybór ścieżki zaskarżenia ma znaczenie

Zarzut błędu co do osoby zobowiązanego nie może służyć kwestionowaniu zasadności nałożenia egzekwowanego obowiązku.

Refaktura mediów z obniżoną stawką

W okresie od stycznia do końca lipca br. obowiązują niższe stawki VAT na niektóre towary. Z preferencji mogą również korzystać wynajmujący, którzy przenoszą na najemców koszty energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu ziemnego.

Liczy się data wszczęcia postępowania, a nie wydania decyzji

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do trzech lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

Od 1 maja trochę więcej pieniędzy na rachunki za mieszkanie

Od 1 maja rośnie dodatek energetyczny dla osób które pobierają dodatek mieszkaniowy, czyli pomoc socjalną w formie dopłaty do kosztów utrzymania mieszkania lub domu.

Czynsze w górę nawet o 30 procent

Znika wszystko, nawet mieszkania mało atrakcyjne i nieadekwatnie wycenione, które przed wojną stałyby puste. Podwyżki czynszów będą trwałe – przewidują eksperci firmy Fiesta ZN.

Abolicja czynszowa. Jak miasta radzą sobie z dłużnikami

Umorzenie odsetek, odpracowanie zaległości, czy opieka nad budynkiem, w którym się mieszka. Samorządy starają się wyciągać pomocną dłoń do dłużników z lokali komunalnych.

Spółka nie ma podatku od obniżonego czynszu

Obniżka czynszu w czasie pandemii nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Kosztem podatkowym jest czynsz w obniżonej wysokości.

Drastyczne podwyżki cen gazu dla wspólnot i spółdzielni. PiS reaguje

Przygotowaliśmy projekt zakładający, że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą objęte taryfami na gaz, a lokale użytkowe będą odrębnie zgłaszane - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Gaz po tej samej cenie. KO składa projekt będący reakcją na podwyżkę

Klub Koalicja Obywatelska składa projekt noweli prawa energetycznego, zakładający, że wszyscy indywidualni odbiorcy paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych będą mieli takie same taryfy.