Ministerstwo Finansów opublikowało na portalu podatki.gov.pl odpowiedzi na pytania podatników związane z reformą obsługi największych firm. Nie są to interpretacje prawa podatkowego ani objaśnienia wydawane w trybie ustawy – Prawo przedsiębiorców. Niemniej dają pojęcie, jak rozumieć przepisy o zmianie właściwości urzędów. Rozporządzenia w tej sprawie opublikowano w ostatniej chwili – 30 i 31 grudnia 2020 r. z mocą od 1 stycznia 2021 r.

Przypomnijmy, że po zmianach największe firmy, przekraczające w 2019 r. 50 mln euro rocznych obrotów rozliczają się z I Mazowieckim Urzędem Skarbowym w Warszawie (I MUS), niezależnie od tego, gdzie mają siedzibę. Z kolei firmy o obrotach od 3 do 50 mln euro rozliczają się z wyspecjalizowanymi urzędami dla dużych podatników (WUS) – po jednym albo dwa na województwo. WUS urzędy obsługiwały dotychczas firmy o obrotach do 5 mln euro.

Czytaj też: Urząd skarbowy dla największych firm za kilka dni, przepisów brak

Wiele odpowiedzi MF dotyczy kwestii przejściowych. Wyjaśniły na przykład, że podmioty, u których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2020 r., zeznanie CIT za 2020 r. powinny złożyć do urzędu skarbowego właściwego na dzień 1 stycznia 2021 r., a więc do urzędu właściwego po zmianie. Z kolei firmy, u których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym i zakończył się po 31 grudnia 2020 r., zeznanie CIT za ten rok powinny złożyć do urzędu skarbowego, który był właściwym w pierwszym dniu tego roku podatkowego.

Kto przekroczył próg przychodów 3 mln euro lub 50 mln euro dopiero w 2020 r., na razie nie zmienia urzędu skarbowego. Zostanie „klientem" superurzędu w Warszawie lub WUS dopiero 1 stycznia 2022 r. Zmiana właściwości urzędu następuje bowiem 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym został spełniony warunek przychodowy

MF odniosło się też do kwestii związanej z innym kwalifikowaniem dochodów spółek komandytowych, które stały się podatnikami CIT od 1 stycznia. Wspólnicy jednej z nich zadeklarowali, że przekraczali próg 50 mln euro w latach 2019–2020. Od 1 stycznia ta spółka będzie rozliczać się jako odrębny podatnik i wówczas wspólnicy nie będą przekraczać tego limitu przychodów. Według odpowiedzi MF w takiej sytuacji spółka pozostanie we właściwości I MUS do końca 2023 r. Wynika to z tej samej zasady zmiany właściwości z dwuletnim opóźnieniem.

Zmiany we właściwości urzędów skarbowych nastąpiły od 1 stycznia 2021 r. Wprowadzono je dwoma rozporządzeniami ministra finansów, opublikowanymi w Dzienniku Ustaw pod pozycjami 2410 i 2456.