Koszty podatkowe to pozycja ważna dla każdej firmy. Trudno się więc dziwić, że przedsiębiorcy stają na głowie, by przekonać fiskusa o możliwości rozliczenia danego wydatku. Warto jednak przy tym zachować zdrowy rozsądek. Potwierdzają to piątkowe orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawa dotyczyła trzech interpretacji, ale kwestia sporna była jedna. Chodziło o prawo do zaliczenia w koszty wydatków na wynajem lokalu. Normalnie nie byłoby z tym problemu. Z wniosków wynikało jednak, że lokal użytkowy, który wynajmowała spółka cywilna na kancelarię notarialną, był współwłasnością jej wspólników. W ocenie samych podatników to, że właścicielami najętego lokalu są wspólnicy, nie ma wpływu na rozliczenie czynszu jako kosztu. Żaden bowiem przepis nie wyłącza wydatku na czynsz płacony na rzecz wspólników z kosztów spółki, a tym samym z ich kosztów.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. Jego zdaniem na gruncie ustawy o PIT uiszczenie czynszu to świadczenie na rzecz siebie samego i odmówił prawa zaliczenia do kosztów.

Stanowisko to najpierw potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Ostatecznie zaakceptował je też NSA. W jego ocenie w spornych sprawach nie ma wątpliwości, że spółka cywilna wynajmuje lokal użytkowy od wspólników, ponosząc czynsz na ich rzecz. Ważne jest też to, że podatnikiem PIT są wspólnicy spółki cywilnej.

Jak podkreślał NSA, w sprawie istotny jest aspekt podatkowy, a nie cywilistyczny. Zgodnie z ustawą o PIT każdy ze wspólników spółki cywilnej jako podatnik PIT prowadzi własne samoobliczenie podatku, w którym uwzględnia przychód i poniesione koszty wynikające z tego, co spółka otrzymała czy wydała.

W ocenie NSA przyznanie racji skarżącym oznaczałoby, że koszt jest równoznaczny przychodowi. A to – jak tłumaczył sędzia NSA Jacek Brolik – prowadziłoby do ewidentnego podatkowego świadczenia na rzecz samego siebie.

Wyroki są prawomocne.

sygnatura akt: II FSK 2627-2629/16