Minister finansów przygotował projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Chodzi o poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane poszczególnymi rodzajami podpisów elektronicznych oraz aktualizację tytułów, symboli i numerów pól formularzy podatkowych, związaną z wcześniejszymi zmianami w przepisach podatkowych.

Projekt przewiduje m.in. włączenie informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS) do grupy dokumentów, które mogą być przesyłane również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. Ponadto w wyniku planowanej zmiany będą one mogły być opatrywane stosownym podpisem elektronicznym, tj. zaufanym albo osobistym, jeżeli są przesyłane przez tę ewidencję.

Czytaj też: Jak podpisywać deklaracje podatkowe składane przez internet

Z projektu wynika również, że do grupy dokumentów, które mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, tj. zaufanym albo osobistym, jeżeli są przesyłane przez portal podatkowy, mają zostać włączone zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28) oraz PIT-36.

Etap legislacyjny: uzgodnienia i konsultacje