Ministerstwo Finansów poinformowało, że uzyskało zgodę Rady Unii Europejskiej na przedłużenie do końca 2019 r. ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów osobowych i paliwa. To odstępstwo od generalnej zasady, dającej prawo do odliczenia całego podatku. Przypomnijmy, że limit pozwalający na odliczenie 50 proc. VAT obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. Został wprowadzony zgodnie z decyzją Rady UE na wniosek polskiego rządu. Derogacja miała obowiązywać do końca 2016 r., ale rząd wystąpił o jej przedłużenie o kolejne trzy lata.

– Rada Unii Europejskiej decyzją wykonawczą z 11 października 2016 r. (DzU L 280/28 z 18.10.2016) przedłużyła do 31 grudnia 2019 r. upoważnienie do stosowania ograniczeń prawa do odliczenia do 50 proc. kwoty podatku naliczonego VAT w odniesieniu do pojazdów samochodowych i wydatków związanych z tymi pojazdami, które nie są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej – poinformowało ministerstwo.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT odliczenie VAT od samochodów jest limitowane. Stanowi 50 proc. kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Chodzi o wydatki m.in. na nabycie pojazdów; używanie ich na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu oraz na nabycie paliw do napędu tych pojazdów; usług naprawy lub konserwacji oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją.

Jednak zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT limit 50 proc. nie ma zastosowania, jeśli samochody są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. W takiej sytuacji przysługuje 100 proc. odliczenia. By dokonać pełnego odliczenia podatku, przedsiębiorca musi spełnić łącznie dwa warunki. Po pierwsze, ustalone przez niego zasady używania pojazdu muszą wykluczać jego wykorzystywanie do celów prywatnych. Po drugie, musi to być potwierdzone prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu.

– Limitowanie prawa do odliczenia podatku od początku budzi wątpliwości co do zgodności tych przepisów z dyrektywą VAT – mówi Zdzisław Modzelewski, wspólnik praktyki podatkowej GWW.

– Spory dotyczą przede wszystkim znaczenia terminu „wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej". Fiskus interpretuje to pojęcie bardzo restrykcyjnie. Prawo do pełnego odpisu jest kwestionowane przy jakimkolwiek (nawet jednorazowym) użyciu, które może być uznane za inne niż do celów działalności gospodarczej. Szkoda, że nie wprowadzono zasady, zgodnie z którą wykorzystywanie samochodu dla celów firmowych np. w 95 proc. daje prawo do pełnego odliczenia. Sporadyczne użycie do innych celów nie powinno mieć znaczenia – dodaje. ©?