Wpływ OECD i innych organizacji na przepisy o cenach transferowych

CIT | Działania podejmowane przez OECD przekładają się na kształt polskich i zagranicznych regulacji o cenach transferowych. Przydatne w trakcie sporządzania dokumentacji mogą być także wytyczne innych instytucji.

Publikacja: 02.08.2017 06:00

Wpływ OECD i innych organizacji na przepisy o cenach transferowych

Foto: Fotolia.com

1. Czym jest OECD?

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (z ang. Organisation for Economic Co-operation and Development) to organizacja międzynarodowa o ekonomicznym profilu działalności. Większość członków OECD to kraje europejskie. Członkami są również państwa z innych kontynentów, m.in. Stany Zjednoczone, Japonia, Australia. Z uwagi na profil działalności jednym z obszarów, którym zajmuje się OECD, są ceny transferowe. Działania te są realizowane m.in. w ramach tzw. projektu BEPS.

2. Czym jest BEPS i jaki ma wpływ na przepisy regulujące ceny transferowe?

„Erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków" (ang. Base Erosion Profit Shifting) to zjawisko polegające na pomniejszaniu podstawy opodatkowania przez podatników i „przerzucaniu zysków" w celu optymalizacji podatkowej do innych państw, m.in. za pomocą podmiotów powiązanych.

19 lipca 2013 r. OECD opublikowała raport „Plan Działań BEP". Zaplanowano w nim 15 działań, których celem jest zapobieganie nieuczciwemu unikaniu opodatkowania. Kilka z nich (nr 8, 9, 10, 13) dotyczy właśnie cen transferowych.

3. Czy wytyczne OECD w sprawie BEPS mają charakter wiążący w Polsce?

Działania podejmowane w ramach Planu Działań BEPS nie stanowią prawa powszechnie obowiązującego. Są to niewiążące zalecenia i rekomendacje (tzw. soft law), do których stosują się kraje OECD.

W przypadku Polski dobrym przykładem jest realizacja działania nr 13 – Powtórne zdefiniowanie dokumentacji cen transferowych. OECD zarekomendowała w nim wprowadzanie trójstopniowej dokumentacji cen transferowych, na którą składać się będzie dokumentacja podstawowa (tzw. local file), dokumentacja dotycząca grupy (tzw. master file), a także obowiązek raportowania odpowiednich danych przez największy międzynarodowe grupy kapitałowe (tzw. Country-by-Country reporting). Dodatkowo, obligatoryjnym elementem dokumentacji miała zostać również analiza danych porównawczych (tzw. benchmark).

Finalnym efektem wprowadzenia działania nr 13 w Polsce są obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. przepisy ustawy o CIT, które wprowadzają wskazaną przez OECD koncepcję trójstopniowej dokumentacji. Jak widać, mimo niewiążącego charakteru zalecenia OECD mają rzeczywisty wpływ na przepisy dotyczące cen transferowych.

4. Czy OECD stworzyła zalecenia, z których można skorzystać przy sporządzaniu dokumentacji?

Tak.

OECD wydała „Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych". Dokument ten stanowi niewiążący przewodnik, który może być pomocny dla osób zajmujących się tematyką cen transferowych na co dzień. Szczególnie przydatne mogą być informacje dotyczące sporządzania analizy danych porównawczych, sporządzania dokumentacji, usług świadczonych wewnątrz grupy przedsiębiorstw, repartycji kosztów czy dóbr niematerialnych.

10 lipca 2017 r. opublikowano nową wersję wytycznych OECD. W porównaniu do starszej wersji z 2010 r. uwzględnia ona przede wszystkim zmiany wprowadzone w związku z wspomnianymi wyżej działaniami BEPS, które dotyczą cen transferowych.

5. Czy OECD to jedyna organizacja międzynarodowa mająca wpływ na ceny transferowe?

Nie.

Tematyka cen transferowych jest podejmowana również m.in. w instytucjach Unii Europejskiej. Komisji Europejskiej w sprawach cen transferowych asystuje i doradza Wspólne forum UE ds. cen transferowych (ang. The EU Joint Transfer Pricing Forum). Stanowi ono platformę dyskusyjną dla ekspertów podatkowych i przedstawicieli sektora prywatnego z państw członkowskich. Jednym z celów działalności Wspólnego forum UE ds. cen transferowych jest harmonizacja rozwiązań w zakresie cen transferowych na terenie UE. O efektach jego prac możemy przeczytać w różnego rodzaju raportach.

Cenami transferowymi zajmują się również inne organizacje i instytucje międzynarodowe, m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations Organization), Bank Światowy (ang. World Bank) czy Światowa Organizacja Celna (ang. World Customs Organization).

6. Co z prac innych niż OECD organizacji może być przydatne przy sporządzaniu dokumentacji?

Warto korzystać z raportów publikowanych przez Wspólne forum UE ds. cen transferowych. W szczególności przydatny może być raport dotyczący usług o niskiej wartości dodanej, który określa m.in. rynkowy poziom marży w przypadku sprzedaży takich usług między podmiotami powiązanymi. Z uwagi na to, że od 1 stycznia 2017 r. analiza danych porównawczych jest obligatoryjnym elementem dokumentacji w przypadku niektórych podatników, warto mieć na uwadze również raport dotyczący wykorzystywania danych porównawczych w UE, który zawiera rekomendacje odnośnie do przeprowadzania porównań wewnętrznych i zewnętrznych.

Wspomniane wyżej organizacje i instytucje również wydają publikacje, które mogą być pomocne przy sporządzaniu dokumentacji. ONZ uchwaliła w 2017 r. drugą wersję swojego podręcznika dotyczącego cen transferowych dla państw rozwijających się. Podręcznik przeznaczony dla decydentów i praktyków z państw rozwijających się wydał również w 2016 r. Bank Światowy. Z kolei Światowa Organizacja Celna opublikowała w 2015 r. swój poradnik dotyczący ceł i cen transferowych. Wszystkie te publikacje są dostępne na stronach internetowych tych organizacji i instytucji.

7. Czy warto korzystać w praktyce z zaleceń OECD i innych organizacji?

Tak.

Generalnie różnego rodzaju wytyczne i poradniki publikowane przez organizacje międzynarodowe, w szczególności OECD, stanowią zbiór dobrych praktyk. Kraje członkowskie OECD opierają na nich swoje regulacje. Jest więc duża szansa na to, że dokumentacja i analiza danych porównawczych sporządzona według wskazań OECD, ewentualnie innych organizacji, będą właściwie wykonane i trudne do podważenia w razie ewentualnej kontroli. ?

1. Czym jest OECD?

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (z ang. Organisation for Economic Co-operation and Development) to organizacja międzynarodowa o ekonomicznym profilu działalności. Większość członków OECD to kraje europejskie. Członkami są również państwa z innych kontynentów, m.in. Stany Zjednoczone, Japonia, Australia. Z uwagi na profil działalności jednym z obszarów, którym zajmuje się OECD, są ceny transferowe. Działania te są realizowane m.in. w ramach tzw. projektu BEPS.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Sąd Najwyższy: zasiedzenie działki za miedzą nie dla każdego sąsiada
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Za granicą
Wakacje 2024 z biurem podróży. Jakie mam prawa podczas wyjazdu wakacyjnego?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą