Rafał Fudali

Podatek u źródła: wypłata odsetek za opóźnienie

Polska spółka przy wypłacie odsetek na rzecz zagranicznego podmiotu powinna, co do zasady, pobrać podatek u źródła. Nie zawsze tak jest w przypadku odsetek naliczonych za opóźnienie w zapłacie zobowiązań.

Wypłaty na rzecz spółki europejskiej a podatek u źródła

Spółkę europejską traktuje się w każdym kraju UE tak jak spółkę akcyjną utworzoną zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym ma ona swoją statutową siedzibę.

Samochód elektryczny lub hybryda - czy to się firmom opłaca podatkowo?

Popularność aut o napędzie elektrycznym i hybrydowym rośnie. Do ustaw podatkowych wprowadzono preferencje, które mają zachęcić do inwestowania w tego typu pojazdy. Czy to się firmom opłaca?

Bitcoin: przy handlu kryptowalutą podatek płaci się od przychodu

W przypadku sprzedaży bitcoinów, skarbówka powszechnie odmawia prawa do rozpoznania kosztu ich nabycia ze względu na brak odpowiedniego udokumentowania poniesionych wydatków.

Wpływ OECD i innych organizacji na przepisy o cenach transferowych

CIT | Działania podejmowane przez OECD przekładają się na kształt polskich i zagranicznych regulacji o cenach transferowych. Przydatne w trakcie sporządzania dokumentacji mogą być także wytyczne innych instytucji.

CIT - ceny transferowe: analiza danych porównawczych

Podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 10 mln euro będą musieli wykazać rynkowy przedział cen/wskaźników finansowych stosowanych w transakcjach między podmiotami niepowiązanymi, uznanych za porównywalne do transakcji w grupie.

Jak zaliczyć nieściągalną wierzytelność do kosztów podatkowych

Uprzednie zarachowanie niezapłaconej faktury jako przychodu należnego, odpisanie jej jako nieściągalnej i właściwe udokumentowanie jej nieściągalności pozwoli uniknąć firmie negatywnych skutków nierzetelności dłużnika.

Kontrola podatkowa - jak długo może trwać

Obecnie zauważalny jest wzrost liczby i skuteczności kontroli, szczególnie w obszarze cen transferowych. Rząd regularnie chwali się poprawą ściągalności podatków. Warto zatem znać swoje prawa w obliczu potencjalnej wizyty urzędników.

Deklaracje VAT za styczeń 2017 na nowych wzorach

Są już uaktualnione formularze, na których przedsiębiorcy rozliczą podatek od towarów i usług za pierwszy okres przypadający w 2017 r.

Klauzula nadużycia prawa w VAT

Klauzulę nadużycia prawa w VAT stosuje się najczęściej do konstrukcji złożonych i nieracjonalnych gospodarczo. Jest więc ona rzadko stosowana przez sądy. Tym samym jej rola w walce z wyłudzaniem podatku raczej nie będzie znacząca.