Stabilna stała współpraca z kontrahentem to marzenie wielu firm. Schody zaczynają się wtedy, gdy trzeba rozliczyć VAT od niej. Potwierdza to kolejny spór z fiskusem, który we wtorek rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa dotyczyła producenta części samochodowych. We wniosku o interpretację firma wyjaśniła, że zawarła w Polsce umowę składu konsygnacyjnego z kontrahentem krajowym, który kupuje jej części do wytwarzania swoich produktów. Podatniczka podkreśliła, że magazyn nie jest składem konsygnacyjnym, o którym mowa w art. 2 pkt 27c ustawy o VAT.

Czytaj także: Czy dostawy towarów można rozliczać okresowo

Współpraca wygląda tak, że na podstawie faktury pro forma i dokumentu przewozowego spółka dostarcza towary do składu konsygnacyjnego kontrahenta. Tam są one przechowywane w udostępnionym, oddzielnym miejscu. Własność towarów oraz ryzyko utraty lub zniszczenia towarów przechodzi na kontrahenta dopiero w momencie pobrania ich z magazynu, co potwierdza dokument WZ. Spółka podkreślała, że taki model współpracy zapewnia kontrahentowi ciągłość dostaw i w konsekwencji ciągłość produkcji, gdyż może jej towary pobrać z magazynu w każdej chwili.

Zgodnie z umową składu konsygnacyjnego spółka zobowiązała się do wystawiania faktur obejmujących wszystkie towary pobrane w danym tygodniu. Przyjęto więc tygodniowy okres rozliczeniowy. Faktury wystawiane są zaś w terminie ustawowym.

Podatniczka chciała się upewnić, czy opisane dostawy mają charakter ciągły. Sama uważała, że skoro w ramach umowy składu konsygnacyjnego dokonuje stałych, powtarzalnych dostaw towarów na rzecz kontrahenta, rozliczenia będą następować nie za poszczególne dostawy, ale za wszystkie z przyjętego okresu, którym jest tydzień.

Fiskus, a potem sąd pierwszej instancji nie potwierdziły tego stanowiska. Uważały, że o sprzedaży o charakterze ciągłym można mówić , gdy chodzi o gaz , prąd czy paliwa w rurociągu. Zapewnienie zaś ciągłości dostaw towaru na rzecz kontrahenta w wykonywaniu długofalowej umowy o współpracy nie przesądza, że jest to sprzedaż o charakterze ciągłym. Każda bowiem z tych dostaw może być wyodrębniona co do daty i ilości dostarczonego towaru.

Rację spółce przyznał dopiero NSA. Potwierdził, że w przypadku spornego składu konsygnacyjnego jest możliwość okresowego rozliczania VAT. Przypomniał, że pod pojęciem „dostawa świadczona w sposób ciągły" z art. 19a ust. 4 w zw. z ust. 3 ustawy o VAT należy rozumieć też taką, która wykonywana jest w sposób ciągły, w drodze świadczeń częściowych, dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń.

Jak tłumaczył sędzia sprawozdawca Alojzy Skrodzki, przyznanie racji fiskusowi powodowałoby, że sporna regulacja byłaby martwa. Wyrok jest prawomocny.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

sygnatura akt: I FSK 1765/16