Jeśli prawnik prowadzi już działalność, rozliczy w kosztach PIT opłaty za aplikację. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpił o nią aplikant radcowski. Od lutego 2021 r. prowadzi własną firmę i świadczy usługi prawne. Wcześniej był zatrudniony w spółce (także z branży prawniczej). Wydatki na aplikację radcowską opłacał mu pracodawca. Teraz musi ponosić je sam. Oprócz opłaty za aplikację płaci też składki do Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Czytaj także: Koszty podatkowe: notariusz nie odliczy od przychodu opłat za aplikację

Czy może zaliczyć te wydatki do podatkowych kosztów swojej firmy? Twierdzi, że tak. Argumentuje, że status aplikanta jest niezbędny w jego działalności. Nawiązał bowiem współpracę z dwoma kancelariami. Zajmuje się zastępstwem procesowym przed sądami powszechnymi, pomaga przy sporządzaniu opinii, przygotowuje pisma. Podkreśla, że gdyby nie był aplikantem, nie miałby możliwości takiej współpracy.

Zaznacza też, że odbycie aplikacji jest niezbędne do prowadzenia w przyszłości kancelarii radcowskiej. Wydatki na podniesienie kwalifikacji zawodowych są więc ponoszone w celu uzyskania przychodu.

Co na to fiskus? Przyznał, że opłaty za aplikację oraz składki członkowskie mogą być podatkowym kosztem prowadzonej działalności.

Konkluzja skarbówki najprawdopodobniej byłaby jednak inna, gdyby prawnik nie miał jeszcze firmy. Nie pozwala bowiem rozliczać wydatków na aplikację poniesionych przed rozpoczęciem działalności. Fiskus twierdzi, że mają one na celu przygotowanie do zawodu, nie zaś osiągnięcie przychodu z działalności. Są to wydatki osobiste, związane z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy.

Tak było przykładowo w sprawie notariusza, którą opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej" z 14 maja. Chciał rozliczyć w kosztach kancelarii poniesione w poprzednich latach opłaty za aplikację oraz egzamin notarialny. Skarbówka się jednak nie zgodziła. Stwierdziła, że wydatki zostały poniesione w latach, w których notariusz nie prowadził jeszcze działalności gospodarczej. Dlatego nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Na poparcie fiskus ma orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. W jednym z wyroków stwierdził, że związek między opłatami za aplikację a przychodem osiągniętym w przyszłości w wyniku wykonywania zawodu radcy prawnego jest zbyt odległy i warunkowy.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Numer interpretacji: 0115-KDIT3.4011. 424.2021.1.AD