Nowelizacja ustaw podatkowych, która wchodzi w życie z początkiem 2015 r., rozwiązuje dotychczasowy problem z określeniem daty ważności dokumentów potwierdzających miejsce rezydencji.

Przypomnijmy, że certyfikat jest zaświadczeniem wydawanym przez właściwy organ administracyjny danego państwa, potwierdzającym miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika w tym państwie. Przedstawienie takiego dokumentu przez zagraniczne podmioty jest konieczne do ustalenia prawidłowej stawki podatku od np. dywidend, odsetek, należności licencyjnych lub prawa do ulg.

Problem polega na tym, że wiele certyfikatów nie określa, jak długo dany dokument pozostaje aktualny. Również polskie przepisy nie definiowały dotychczas, jaki jest maksymalny termin ważności certyfikatu rezydencji. Efektem były problemy z prawidłowym rozliczeniem oraz liczne spory podatkowe.

Zgodnie z nowymi przepisami certyfikat bez określonego w nim końcowego terminu obowiązywania będzie uznawany za ważny przez 12 miesięcy od wystawienia. Podatnik nie musi aktualizować dokumentu przed upływem tego terminu, jeśli jego miejsce zamieszkania lub siedziby nie zmieni się w tym czasie. Po upływie roku podatnik musi natomiast przedłożyć płatnikowi nowy certyfikat.

Rezydent będzie musiał zgłosić zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby, które nastąpią przed upływem 12 miesięcy od wydania dokumentu – przez to straci on aktualność. Jeśli rezydent tego nie zrobi, poniesie odpowiedzialność za nieprawidłowe pobranie lub za niepobranie podatku przez płatnika.

podstawa prawna: nowelizacja CIT i PIT z 29 sierpnia 2014 r. DzU z 2014 r., poz. 1328