Znamy już szczegóły zapowiadanych od dawna przez rząd zmian w VAT. Większość wejdzie w życie już od 1 stycznia 2017 r. Głównym celem jest poprawa jego ściągalności.

Obostrzenia

Potwierdzają się zapowiedzi, o których informowaliśmy już na naszych łamach, takie jak m.in. ograniczenia w kwartalnym rozliczeniu VAT, przywrócenie 30 proc. sankcji za naruszenia i nowej 100 proc. za tzw. puste faktury, czy internetowe rozliczania VAT.

– Projekt jest obszerny, dokonuje zmian w wielu zakresach VAT. Wydaje się, że generalnie nakłada on i na podatników, i na administrację podatkową wiele nowych obowiązków w zakresie przedkładania i weryfikowania dokumentów, np. dla celów otrzymania szybszego zwrotu VAT konieczne ma być przedłożenie potwierdzeń przelewów – zauważa Adam Bartosiewicz, radca prawny, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii EOL.

Zdaniem ekspertów wiele zmian może pogorszyć sytuację podatników, a niektóre są też mało precyzyjne. Jako przykład wskazują na nowe warunki otrzymania szybszego zwrotu VAT (np. brak zaległości w podatkach w okresie ostatnich dwóch lat).

Kontrowersje wzbudza zwłaszcza regulacja wprowadzająca obowiązek złożenia kaucji rejestracyjnej przez niektórych jako wymogu zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego. Ogólnie mówiąc, będzie to zależało od podatkowej historii przedsiębiorcy, podmiotów, w działalność których był zaangażowany, czy które są zaangażowane w jego działalność. Przykładowo: z koniecznością uiszczenia kaucji będzie musiała liczyć się osoba, która ma lub miała w ciągu ostatnich dwóch lat zaległości w podatkach należnych budżetowi państwa powyżej 20 tys. zł. To samo dotyczy podatników, którzy są lub byli zaangażowani w działalność tego, który miał takie zaległości podatkowe w tym okresie.

Z dodatkowymi kosztami przy rejestracji VAT będą musiały liczyć się firmy z wirtualnymi adresami. Fiskus będzie miał możliwość uzależnienia rejestracji od złożenia kaucji, gdy składający zgłoszenie korzysta z umowy najmu tzw. wirtualnego biura.

– Wszystkie te osoby mogą być dyskryminowane, jeśli chodzi o możliwość rozpoczęcia działalności. Można żywić obawę, czy ta regulacja nie narusza unijnej zasady proporcjonalności – zauważa Adam Bartosiewicz. Minimalna kwota kaucji ma wynosić 20 tys. zł, maksymalna 200 tys. zł.

Kolejna ważna zamiana dotyczy branży budowlanej. Projekt zakłada bowiem rozszerzenie odwrotnego obciążenia VAT na usługi budowlane. Ich katalog jest dość szeroki, ale zamknięty, bo obejmuje wyłącznie usługi wymienione w nowym załączniku nr 14 do ustawy.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Odwrócony VAT

Dawid Milczarek, partner w kancelarii LTCA Aquila Zarzycki Niebudek, zwraca uwagę, że prawodawca proponuje, aby odwrotnym obciążeniem były objęte wyłącznie usługi budowlane świadczone przez podwykonawców. Jego zdaniem to zastrzeżenie może okazać się dość kłopotliwe. Świadczący usługi budowlane niekoniecznie musi bowiem mieć pełną świadomość, czy działa jako podwykonawca.

– Wydaje się, że o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia usług budowlanych bez względu na to, czy świadczący usługę jest podwykonawcą, czy generalnym wykonawcą – uważa Dawid Milczarek.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne i uzgodnienia