Koszty działalności badawczej związane z usługami prywatnych instytutów badawczych i laboratoriów nie są kosztami kwalifikowanymi uprawniającymi do ulgi badawczo-rozwojowej w CIT.

Tak odpowiedział dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) firmie działającej w branży komponentów owocowych i dodatków spożywczych.

Firma szczegółowo opisała proces produkcyjny i działania podejmowane w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych towarów, optymalizacji produkcji itd., a także poczynania wewnętrznego działu rozwoju nowych produktów.

Działalność badawczo-rozwojowa wiąże się też z koniecznością ponoszenia wielu różnego rodzaju wydatków na ekspertów zewnętrznych.

Wątpliwości podatnika były związane m.in. z możliwością uwzględniania tych wydatków w kalkulacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Ulga ta umożliwia obniżenie podstawy opodatkowania o część tzw. wydatków kwalifikowanych, niezależnie od równoległego rozliczenia ich w kosztach podatkowych.

Za wydatki kwalifikowane, zgodnie z dosłownym brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu odrębnych przepisów.

Spółka uważała, że kosztem kwalifikowanym są wydatki na ekspertyzy i opinie nabywane od podmiotów prywatnych o wysokiej renomie w Polsce i na świecie, które nie są jednostkami naukowymi w rozumieniu przepisów, do których odsyła ustawa o CIT, tj. nie są np. uczelniami wyższymi.

Zdaniem spółki wynika to z użycia w ustawie łącznika „a także", który przesądza, że preferencje dotyczą kosztów opinii (w tym prywatnych), a także wyników badań naukowych – i tylko tych ostatnich dotyczy dodatkowy wymóg ich zakupu od jednostek naukowych.

Dyrektor KIS odrzucił tę korzystną dla spółki wykładnię, również budując argumentację na spornym „także". Przyjął, że wymóg zakupu na podstawie umowy z jednostką naukową dotyczy nie tylko wyników badań naukowych, ale wszelkich ekspertyz, opinii, usług doradczych itp. W przeciwnym razie zakupy te nie uprawniają do ulgi badawczo-rozwojowej.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

numer interpretacji: 1462-IPPB5.4510. 91.2017.1.MR