Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok niekorzystny dla podmiotów organizujących promocje pieniężne.

Sprawa dotyczyła banku, który organizuje akcje promujące usługi finansowe, np. rachunek bankowy, karta kredytowa czy pożyczka. Będą kierowane zarówno do obecnych klientów, jak i na pozyskiwanie nowych. Za korzystanie z usług bank oferuje dodatkowe świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Świadczenia te mogą być przekazywane w ramach akcji spełniających kryteria sprzedaży premiowej, konkursu bądź loterii promocyjnej, ale także poza tymi akcjami.

Bank wystąpił o interpretację, czy świadczenia przekazywane w akcjach promocyjnych niestanowiących sprzedaży premiowej, konkursu lub loterii będą zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, jako świadczenia związane z promocją organizatora.

Uzyskał jednak negatywną interpretację, którą zaskarżył do WSA.

Sąd przypomniał, że zgodnie ze wspomnianym przepisem zwolnione z podatku są nieodpłatne świadczenia, których wartość nie przekracza 200 zł. Nie ma w nim mowy, że zwolnieniem objęte są również darowizny lub inne przysporzenia w postaci przekazania środków pieniężnych w organizowanej przez podatnika akcji promocyjnej dotyczącej zakresu jego działalności. Ze zwolnienia korzystają zatem wyłącznie świadczenia niepieniężne (rzeczowe). Nie obejmuje ono świadczeń pieniężnych.

– Wyrok może oddziaływać na znaczną część klientów, m.in. instytucji finansowych, którzy korzystają z akcji promocyjnych polegających na przekazaniu świadczeń pieniężnych lub rzeczowych. Zdaniem sądu zwolnione z obowiązku zapłacenia podatku dochodowego w myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT będą jedynie świadczenia rzeczowe. Oznacza to, że od otrzymanych w ramach akcji promującej usługi banku pieniędzy niezależnie od ich kwoty, klient będzie zobowiązany zapłacić podatek. Na banku będzie zaś ciążył obowiązek przekazania mu do końca lutego roku następującego po roku podatkowym deklaracji PIT-8C – mówi Magdalena Ostrowska, ekspert podatkowy w zespole do spraw PIT w KPMG w Polsce. Dodaje, że kwestia zwolnienia od podatku dochodowego świadczeń przekazywanych w ramach akcji promocyjnych była wielokrotnie rozważana przez sądy oraz organy podatkowe.

– Niestety, brak jest jednolitej linii orzeczniczej oraz stanowiska organów podatkowych w tym zakresie – mówi Ostrowska. —mpa

sygnatura akt: III SA/Wa 1260/16