Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w niedawnej interpretacji stawia rygorystyczne warunki korzystnego rozliczenia pensji pracowników działów badawczo-rozwojowych (B+R).

Chodzi o pracowników, którzy wykonują również inne czynności. Wybrani pracownicy działu B+R producenta nawozów rolniczych, oprócz uczestnictwa w pracach badawczo-rozwojowych, prowadzą też bieżący nadzór jakości produkowanych wyrobów.

Poza tym zasadniczo zatrudnieni w celu prowadzenia prac B+R mogą uczęszczać na szkolenia i konferencje, wyjeżdżać na delegacje i wizyty do zakładów produkcyjnych, uczelni czy laboratoriów, albo też wykonywać obowiązki administracyjne, np. ewidencjonować swoją pracę, rozliczać wyjazdy itp.

W skrajnych sytuacjach, jak opisała firma, może się zdarzyć miesiąc, w którym pracownik nie będzie wykonywał ani przez chwilę czynności związanych z działalnością B+R. Oprócz powyższych powodów może bowiem jeszcze korzystać z urlopu albo ze zwolnienia lekarskiego.

Pomimo to, jak argumentowała spółka, całą kwotę wynagrodzenia takich pracowników można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu przepisów o uldze B+R. W konsekwencji 50 proc. z tych wydatków można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Przepisy nie wspominają o tym, że do ulgi zakwalifikować można wyłącznie część pensji proporcjonalną do czasu wykonywanych obowiązków. Nie nakazują też prowadzenia ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych do prowadzenia B+R.

Odmienna interpretacja, zdaniem spółki, prowadziłaby do karania jej za wypełnienie obowiązków, w tym umożliwienie pracownikom wykorzystania urlopu. Przywołała interpretację dyrektora KIS z lipca 2016 r., w której w bardzo podobnej sprawie potwierdził stanowisko podatnika.

Tym razem dyrektor KIS uznał jednak, że skoro część pracowników wykonuje inne obowiązki, w tym zajmuje się bieżącą kontrolą jakości produkcji, w tej części wydatki na ich pensje nie kwalifikują się do odliczenia w ramach ulgi.

– Wydatki związane z zatrudnieniem tych pracowników należy odpowiednio wyłączyć z kosztów kwalifikowanych– stwierdził.

numer interpretacji: 0111-KDIB1-3.40 10.206.2017.1.APO