Od 1 września pracownicy z nieco wyższymi pensjami

Od 1 września zatrudniony młodociany może liczyć na podwyżkę wynagrodzenia.

Aktualizacja: 01.09.2023 11:07 Publikacja: 01.09.2023 03:00

Od 1 września pracownicy z nieco wyższymi pensjami

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Jak tłumaczy resort rodziny i polityki społecznej, który był inicjatorem zmian, są one odpowiedzią na potrzeby rynku pracy związane m.in. z deficytami ludzi w zawodach szkolnictwa branżowego.

Najnowsze dane wskazują na brak pracowników m.in. w branżach: budowlanej, medyczno-opiekuńczej, produkcyjnej, TSL (transport, spedycja, logistyka), samochodowej, edukacyjnej, finansowej i gastronomicznej. Jako jedną z przyczyn takiego stanu wymienia się deficyt osób chętnych do nauki określonych zawodów. Dlatego, zdaniem rządu, należy podejmować działania na rzecz zwiększenia zainteresowania młodzieży wyborem szkół branżowych. Dalej podkreśla, że szczególnie cenne jest kształcenie młodocianych w formie przygotowania zawodowego, gdyż część praktyczna odbywa się u pracodawcy, na stanowisku pracy.

Czytaj więcej

Nowe reguły zatrudniania młodocianych

Rządzący oczekują, że nowelizacja będzie stanowić zachętę dla młodych osób do realizacji nauki w takiej formie, a także polepszy sytuację finansową uczących się danej profesji bezpośrednio u pracodawców.

Obecnie młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje pensja obliczana w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Reguluje to wspomniane rozporządzenie.

Po zmianach stosunek procentowy wynagrodzenia wyniesie:

- nie mniej niż 8 proc. w pierwszym roku nauki lub I klasie branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (do tej pory 5 proc.),

- nie mniej niż 9 proc. w drugim roku nauki lub II klasie branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (wcześniej 6 proc.),

- nie mniej niż 10 proc. w trzecim roku nauki lub III klasie branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (do tej pory 7 proc.).

Z kolei w przypadku młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy płaca wyniesie nie mniej niż 7 proc. (wcześniej było to 4 proc.).

Jakie to będą dokładnie kwoty? I tak na pierwszym roku będzie to 560,46 zł, na drugim 630,52 zł, a na trzecim 700,58 zł.

Powyższe sumy to kwoty minimalne, a pracodawca może wypłacać uczniom wyższe wynagrodzenie.

Podstawa prawna: nowelizacja rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (DzU z 2023 r., poz. 1348).

Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Jak tłumaczy resort rodziny i polityki społecznej, który był inicjatorem zmian, są one odpowiedzią na potrzeby rynku pracy związane m.in. z deficytami ludzi w zawodach szkolnictwa branżowego.

Najnowsze dane wskazują na brak pracowników m.in. w branżach: budowlanej, medyczno-opiekuńczej, produkcyjnej, TSL (transport, spedycja, logistyka), samochodowej, edukacyjnej, finansowej i gastronomicznej. Jako jedną z przyczyn takiego stanu wymienia się deficyt osób chętnych do nauki określonych zawodów. Dlatego, zdaniem rządu, należy podejmować działania na rzecz zwiększenia zainteresowania młodzieży wyborem szkół branżowych. Dalej podkreśla, że szczególnie cenne jest kształcenie młodocianych w formie przygotowania zawodowego, gdyż część praktyczna odbywa się u pracodawcy, na stanowisku pracy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności