To efekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, która została przyjęta przez Senat bez poprawek. Przypomnijmy, że fundusz przeznaczony jest na finansowanie np. różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej czy sportowo-rekreacyjnej. Od tego roku podstawą naliczania odpisu na ZFŚS jest kwota 4434,58 zł (tj. wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r.). Po wejściu w życie nowych regulacji kwota zostanie podwyższona (z mocą wsteczną od lipca 2023 r.). Podstawą będzie wówczas przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. (tj. 5104,90 zł).

Etap legislacyjny: Czeka na podpis prezydenta.

Czytaj więcej

Zwiększone środki na wsparcie pracowników