W tym celu przygotował projekt ustawy, który przewiduje system osłon socjalnych dla zatrudnionych w tym obszarze. Chodzi o urlop energetyczny i górniczy oraz jednorazową odprawę pieniężną. Pracownikom będzie przysługiwać uprawnienie tylko do jednego z nich.

I tak, urlopy energetyczne i górnicze mają być wypłacane pracownikowi, któremu ze względu na wiek i łączny staż pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury. W tym czasie będzie zwolniony z obowiązku wykonywania swoich obowiązków i otrzyma świadczenie w wysokości 80 proc. miesięcznej pensji obliczanej jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Czytaj więcej

Trudno o odszkodowanie za szkody górnicze

Z kolei jednorazowa odprawa pieniężna (w wysokości 12 miesięcznych pensji) ma się należeć pracownikowi, z którym rozwiązana została umowa o pracę (w związku z procesem transformacji przedsiębiorstwa), posiadającemu co najmniej pięcioletni staż pracy w tym zakładzie, który nie może skorzystać z prawa do urlopu górniczego lub energetycznego.

Etap legislacyjny: Projekt w konsultacjach