Ubezpieczenie to dla właścicieli nieruchomości jeden z najpewniejszych sposobów zabezpieczenia się przed skutkami różnych zdarzeń losowych i zapobieżeniu przed nimi. Dzięki regularnemu opłacaniu składki osoba, która wykupi odpowiednie ubezpieczenie, może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w przedmiocie, jakim jest jego nieruchomość. W przypadku pojawienia się szkody, ubezpieczyciel po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego wypłaca stosowną kwotę odszkodowania pozwalającą na uporanie się z jej skutkami i przywrócenie ubezpieczonego przedmiotu lub nieruchomości do stanu sprzed wydarzenia, które spowodowało szkodę. Firmy ubezpieczeniowe szacują ryzyko pojawienia się konkretnych zdarzeń i na tej podstawie określają wysokość składki. Ubezpieczenie od zjawisk mało prawdopodobnych jest więc zwykle tańsze niż od takich, które zdarzają się częściej.