Prezenty wielkanocne od pracodawcy: dla pracowników i chałupników najlepsza jest gotówka

Dodatkowe pieniądze przekazane etatowcom i wykonawcom pracy nakładczej to najtańszy prezent, w związku z którym należą się zwolnienia od składek i podatku.

Aktualizacja: 26.03.2015 07:42 Publikacja: 26.03.2015 01:00

Prezenty wielkanocne od pracodawcy: dla pracowników i chałupników najlepsza jest gotówka

Foto: Rzeczpospolita

Talony do supermarketów i paczki z łakociami tracą na popularności. Przede wszystkim dlatego, że trudno zaspokoić gusty wszystkich członków załogi; nie każdy lubi objadać się słodkościami czy realizować bon w jednej sieci sklepów. Absorbują też czas i wymagają wysiłku logistycznego oraz organizacyjnego od pracodawcy.

Jeśli podwładny otrzyma gotówkę, może kupić to, co chce, kiedy i gdzie sobie życzy. Ponadto przysługują wtedy relatywnie najbardziej atrakcyjne ulgi od danin publicznych. Dotyczą one nie tylko pracowników, ale również chałupników. Korzystają oni bowiem z tych samych wyłączeń z podstawy wymiaru składek co pracownicy (§ 5 ust. 2 rozporządzenia składkowego), a w rozumieniu ustawy podatkowej wprost zalicza się ich do pracowników.

Pieniądze do ręki

Świadczenia finansowe przekazane pracownikowi/chałupnikowi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w pełnej kwocie (§ 2 ust. 1 pkt 19 w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia składkowego), a od podatku dochodowego – do kwoty 380 zł rocznie na jednego beneficjenta (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy podatkowej). Jednak zfśs nie jest instytucją powszechnego rozdawnictwa środków czy obdarowywania zatrudnionych. Ulokowane na jego koncie fundusze mają wspomóc nielicznych najbiedniejszych pracowników lub tych, którzy znaleźli się w złej sytuacji ze względu na zdarzenie losowe (np. pożar, powódź, kradzież). Świadczenia socjalne przyznaje się tylko na podstawie kryteriów socjalnych, czyli sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej zainteresowanego (art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 111 ze zm.). Najczęściej należy się tu kierować dochodem przypadającym na członka jego rodziny lub liczbą dzieci pozostających na jego utrzymaniu. Ponadto, aby przyznać pomoc chałupnikom, trzeba ich zaliczyć do osób uprawnionych o ubieganie się o pomoc z zfśs w regulaminie socjalnym.

Limitowana preferencja składkowa obejmuje pieniądze wręczone etatowcom i chałupnikom ze środków funduszu socjalno-bytowego utworzonego na mocy układu zbiorowego pracy przez przedsiębiorstwo, które nie tworzy zfśs. Zwolnienie przysługuje do wysokości ustawowego odpisu podstawowego na zfśs na osobę zatrudnioną w normalnych warunkach. Na jednego pracownika/chałupnika jest to obecnie 1093,93 zł rocznie (§ 2 ust. 1 pkt 20 w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia składkowego). Od całości takiego świadczenia trzeba jednak odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Finansowy profit, jaki podwładny czy chałupnik otrzymają ze środków firmy, jest w pełni oskładkowany i opodatkowany. Jeśli jednak wypłaci go związek zawodowy, nie podlega on składkom (bo nie stanowi przychodu ze stosunku pracy), a podatkowi – w granicach do 380 zł rocznie na jednego pracownika/chałupnika (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy podatkowej).

Kosz ze słodyczami

Od wartości rzeczowych świadczeń, jakie zatrudniony otrzymał ze środków zfśs, nie odprowadza się składek. Natomiast ulga z podatku dochodowego obejmuje je do wartości 380 zł rocznie na jedną osobę.

Jeśli pracownik/chałupnik otrzyma świadczenie sfinansowane z opisanego funduszu socjalno-bytowego, jest ono zwolnione ze składek do poziomu 1093,93 zł na jednego pracownika/chałupnika, ale w pełni opodatkowane. Gdy pracodawca opłaca je ze środków obrotowych zakładu, nie ma mowy o jakiejkolwiek uldze ubezpieczeniowej czy podatkowej.

Kosz z łakociami, jaki podwładny dostał od związku zawodowego, nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu oraz jest wolny od podatku dochodowego do poziomu 380 zł rocznie na jednego podwładnego/chałupnika.

Bony do supermarketu

Wręczone pracownikowi bądź chałupnikowi bony zakupione ze środków zfśs są zupełnie wolne od składek, ale w całości opodatkowane.

Gdy źródłem finansowania jest fundusz socjalno-bytowy powstały na mocy układu zbiorowego, świadczenia korzystają z ulgi składkowej do wysokości 1093,93 zł na jednego zatrudnionego/chałupnika, pod warunkiem, że pracodawca nie prowadzi zfśs. W całości podlegają jednak podatkowi dochodowemu.

Żadne zwolnienie składkowe i podatkowe nie przysługuje natomiast pracownikowi ani chałupnikowi obdarowanemu talonem do sklepu ze środków obrotowych firmy. Gdy zaś otrzymał go od związku zawodowego, wartość bonu nie podlega składkom, ale jest opodatkowana. Wartość talonu oszacowaną według ceny jego zakupu dodaje się wówczas do podstawy opodatkowania obdarowanej osoby.

Talony do supermarketów i paczki z łakociami tracą na popularności. Przede wszystkim dlatego, że trudno zaspokoić gusty wszystkich członków załogi; nie każdy lubi objadać się słodkościami czy realizować bon w jednej sieci sklepów. Absorbują też czas i wymagają wysiłku logistycznego oraz organizacyjnego od pracodawcy.

Jeśli podwładny otrzyma gotówkę, może kupić to, co chce, kiedy i gdzie sobie życzy. Ponadto przysługują wtedy relatywnie najbardziej atrakcyjne ulgi od danin publicznych. Dotyczą one nie tylko pracowników, ale również chałupników. Korzystają oni bowiem z tych samych wyłączeń z podstawy wymiaru składek co pracownicy (§ 5 ust. 2 rozporządzenia składkowego), a w rozumieniu ustawy podatkowej wprost zalicza się ich do pracowników.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży