Rząd zapowiada ważne zmiany w prawie budowlanym. Czego będą dotyczyć

Wydłużony ma zostać termin obowiązywania aktualnych rozporządzeń, dzięki czemu inwestorzy nie muszą obawiać się rozpoczynania nowych przedsięwzięć. Bez pozwolenia na budowę będzie można natomiast wznosić schrony i kioski.

Publikacja: 29.02.2024 07:25

Rząd zapowiada ważne zmiany w prawie budowlanym. Czego będą dotyczyć

Foto: Adobe Stock

Rząd poinformował, że w drugim kwartale 2024 r. przyjęty zostanie projekt nowelizacji Prawa budowlanego, przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Założenia projektu trafiły do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Koniec dylematu inwestorów

Dr Agnieszka Grabowska-Toś, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Kania Stachura Toś, ekspertka komitetu ds. Nieruchomości przy Krajowej Izbie Gospodarczej mówi, że jedną z najważniejszych zmian, jaka ma być wprowadzona przy okazji wspomnianej nowelizacji, jest wydłużenie terminu obowiązywania rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

- Inwestorzy stali przed dylematem, czy rozpoczynać nowe inwestycje, a jeśli tak, to jakie przepisy powinni uwzględnić i czy za kilka miesięcy nie okaże się, że analogicznie, jak w przypadku nowelizacji rozporządzenia ws. warunków technicznych dotyczących „patodeweloperki”, nie zostaną zaskoczeni zmianami wynikającymi z konieczności dostosowania dotychczasowych rozporządzeń do wymogów wynikających z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - mówi ekspertka.

Czytaj więcej

Mniej patodeweloperki to wzrost cen mieszkań

Na dostosowanie tych przepisów inwestorzy czekają już od 2019 r. To wtedy weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z którą wydane mają być odpowiednie rozporządzenia dotyczące określenia wymagań architektonicznych. Art. 66 tej ustawy przewiduje obowiązywanie aktualnych rozporządzeń do dnia wejścia w życie nowych rozporządzeń, jednak nie dłużej niż 60 miesięcy od dnia wejścia w życie wspomnianej ustawy. Aktualne rozporządzenia miały obowiązywać do 20 września 2024 r. Dzięki wydłużeniu terminu ich obowiązywania, inwestorzy i przedstawiciele branży budowlanej nie muszą się na razie obawiać niezgodności z przepisami projektowanych i realizowanych przez nich inwestycji.

Co ciekawe, z założeń do projektu wynika, że nie zostanie określony termin na wydanie nowych rozporządzeń. Dr Agnieszka Grabowska-Toś ma wątpliwości, czy będzie to dobre rozwiązanie, ponieważ oznaczałoby to wyeliminowanie terminu granicznego, do którego powinny być wprowadzone nowe akty wykonawcze. Tym samym gwarancje zapewnienia odpowiedniej dostępności architektonicznej osobom niepełnosprawnym będą iluzoryczne.

Kioski „zaleją” centra miast

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane przewiduje także rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę m.in. o przydomowe schrony i ukrycia doraźne, bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 15 m sześciennych, mikroinstalacje OZE wykorzystujące energię wiatru (tzw. mikrowiatraki) zainstalowane na budynkach, kioski o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 mkw. Gdy projekt wejdzie w życie, wystarczy zgłoszenie takiej budowy do organu architektoniczno-budowlanego.

Dr inż. Tomasz Majda, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich zwraca uwagę, że inwestycje, które nie wymagają pozwolenia na budowę, są wyłączone z systemu planowania zagospodarowana przestrzennego. Także przestrzenie publiczne zostały wyłączone z planów miejscowych i przeniesione do uchwały krajobrazowej, które były przez niektórych wojewodów uchylane. - Mamy coraz mniejszą kontrolę w przepisach nad najważniejszą częścią miasta — uważa dr inż. Tomasz Majda.

Jak dodaje, po wejściu w życie nowych regulacji kioski będą mogły się pojawiać w miejscach chronionych. - Gdy nie ma procedury, która może spowodować zatrzymanie budowy kiosku, to taki obiekt zostanie postawiony w najbardziej atrakcyjnym dla miejscu, bez oglądania się na dobro publiczne, a z dbałością tylko o własny, prywatny interes — zauważa dr inż. Tomasz Majda.

W zatrzymaniu budowy zbyt wielu kiosków w miastach, zwłaszcza turystycznych, nie pomogą także plany ogólne. To dokument planistyczny zastępujący studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które każda gmina w Polsce ma uchwalić do końca 2025 r. W ramach planów ogólnych przestrzeń w gminie będzie podzielona na kilkanaście stref, w tym m.in. na strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, usługową czy produkcji rolniczej. W założeniu, plany ogólne miały spowodować, że przestrzeń będzie odpowiednio zagospodarowana. Dr inż. Tomasz Majda zauważa jednak, że ustalenia tych planów są na tyle ogólne, że nie ma w nich możliwości regulacji takich elementów jak kioski.

Czytaj więcej

Domy jednorodzinne bez pozwoleń, za to drożej

Koniec oszustw na budowę domu do 70 m2

Biuro Komunikacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii podkreśla, że w projekcie ustawy Prawo budowlane dodano przepisy doprecyzowujące kwestie związane ze zgłoszeniem budowy domu o powierzchni do 70 m2. - Zdarzały się bowiem sytuacje, w których inwestor przedkładał jedno czy dwustronicowy dokument i oczekiwał potraktowania jego wystąpienia jako zgłoszenia budowy domu do 70 m2 - podkreśla ministerstwo. Jeśli jednak budowa nie dotyczyła budowy takiego domu, nie można stosować uproszczonej procedury. Nie istnieje bowiem domniemanie, że każde zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku jest automatycznie zgłoszeniem dotyczącym domu do 70 m2. Po zmianie przepisów organy architektoniczno-budowlane będą mogły weryfikować, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki pozwalające na budowę domu bez pozwolenia na budowę.

Poluzowane zostaną wymogi dotyczące miejsc parkingowych

Dla inwestorów istotna jest jeszcze jedna informacja - w Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają obecnie prace legislacyjne dotyczące zmiany przepisów specustawy mieszkaniowej w zakresie minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej. Proponowane rozwiązania zostaną poddane konsultacjom publicznym i opiniowaniu w trakcie procesu legislacyjnego.

Od maja 2023 r. deweloperzy byli zobowiązani do wyznaczania co najmniej 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie lub jednego miejsca w obszarze zabudowy śródmiejskiej. Jak wskazywali, należy wrócić do wyznaczania miejsc przez gminy, ponieważ nie zawsze tyle miejsc jest wymaganych, a to blokuje realizacje inwestycji.

Czytaj więcej

Rząd zmienia prawo budowlane. Schrony i mikrowiatraki bez pozwolenia

Rząd poinformował, że w drugim kwartale 2024 r. przyjęty zostanie projekt nowelizacji Prawa budowlanego, przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Założenia projektu trafiły do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Koniec dylematu inwestorów

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Rząd zmienia prawo budowlane. Schrony i mikrowiatraki bez pozwolenia
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?