Rząd zmienia prawo budowlane. Schrony i mikrowiatraki bez pozwolenia

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad liberalizacją przepisów prawa budowlanego. Ma ona uprościć m.in. budowę przydomowych schronów czy mikrowiatraków.

Publikacja: 27.02.2024 17:26

Rząd zmienia prawo budowlane. Schrony i mikrowiatraki bez pozwolenia

Foto: Adobe Stock

Do wykazu prac legislacyjnych trafił właśnie projekt nowelizacji prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw. Rząd przyznaje, że pomimo przepisy tej ustawy w ostatnich latach były wielokrotnie nowelizowane, a proces inwestycyjny upraszczany, to prawo budowlane „wciąż zawiera regulacje, które są nieadekwatne do stopnia skomplikowania inwestycji”.

Co zmieni się w prawie budowlanym: schrony, mikrowiatraki i nie tylko

Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, proponuje się rozszerzenie katalogu inwestycji budowlanych zwolnionych z pozwolenia na budowę. Przykładem takich inwestycji jest budowa bezodpływowych zbiorników służących do gromadzenia wody opadowej i roztopowej, czy instalowanie na obiektach budowlanych mikroinstalacji OZE wykorzystującej energię wiatru (tzw. mikrowiatraki).

Nowelizacja ma też objąć kwestie związane z budową przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 m2 służących ochronie mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wypadek np. ataku zbrojnego albo ekstremalnych zjawisk pogodowych, które dotychczas nie były uregulowane. Jak podkreślono, uregulowanie tych spraw jest szczególnie ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w szczególności w kontekście dalszego rozwoju konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz coraz częściej występujących ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, mają zostać dodane m.in.:

 • niewielkie kolumbarium na terenie cmentarza,
 • przepusty o długości nie większej niż 20 m oraz o przekroju wewnętrznym większym niż 0,85 m2 i nie większym niż 3 m2,
 • niewielkie kioski i pawilony sprzedaży ulicznej (o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m2),
 • wyloty do cieków naturalnych,
 • wolno stojące obiekty budowlane łączności oraz kontenery telekomunikacyjne,
 • bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 15 m3
 • przydomowe schrony i przydomowe ukrycia doraźne wraz z instalacjami i przyłączami niezbędnymi do ich użytkowania.

Nowelizacja ma również umożliwić, na zgłoszenie, realizację robót budowlanych polegających na instalowaniu na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, oraz o łącznej wysokości większej niż 3 m i nie większej niż 12 m.

Szerszy katalog wyłączeń z pozwolenia na budowę i zgłoszenia

Z kolei do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę i niewymagających zgłoszenia, proponuje się dodać m.in.:

 • maszty flagowe oraz maszty do kamer monitoringu o wysokości do 7 m posadowione na gruncie,
 • budowę drobnych obiektów budowlanych przy boiskach, kortach i bieżniach (szatni, niewielkich trybun, zadaszeń ławek, w tym ławek rezerwowych), przy czym liczba tych obiektów realizowanych bez pozwolenia i zgłoszenia będzie ograniczona względem powierzchni działki,
 • bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 5 m3,
 • roboty budowlane polegające na instalowaniu na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, oraz o łącznej wysokości nie większej niż 3 m.

Projekt ustawy ma zostać przyjęty przez rząd w drugim kwartale tego roku. 

Czytaj więcej

Budowa przydomowych schronów będzie łatwiejsza
Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność