Zakaz eksmisji nie będzie dotyczył uchodźców z Ukrainy

Do specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wprowadzono autopoprawki dotyczące użyczenia mieszkania oraz zawierania umów najmu okazjonalnego.

Publikacja: 09.03.2022 09:23

Zakaz eksmisji nie będzie dotyczył uchodźców z Ukrainy

Foto: Fotorzepa / Rafał Guz

Chodzi o przyjęty w poniedziałek przez rząd projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projektem zajmuje się Sejm. We wtorek wpłynęła autopoprawka.

Przewiduje ona wyłączenie stosowania przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w odniesieniu do przypadków użyczenia uchodźcy budynku lub jego części w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zaproponowana regulacja sprzyjać ma podejmowaniu decyzji o użyczeniu uchodźcy budynku lub jego części przez zabezpieczenie przyszłej pozycji właściciela. Jak wyjaśniają autorzy, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, osoba, która używa lokalu na podstawie umowy użyczenia, jest lokatorem i w przypadku braku proponowanego wyłączenia podlegałaby pełnej ochronie wynikającej z przepisów tej ustawy. - Ochrona ta i wynikające z niej obowiązki i ograniczenia właściciela (związane np. z możliwością odzyskania lokalu) mogłyby zniechęcać do podjęcia decyzji użyczenia budynku lub jego części uchodźcy i tym samym zmniejszać zasób przeznaczanych na ten cel powierzchni - wskazano.

W autopoprawce znalazł się też przepis mówiący, iż w przypadku zawierania umów najmu okazjonalnego lokalu przez najemców będących uchodźcami z Ukrainy nie będzie się stosować przepisów, dotyczących obowiązku wskazania innego lokalu, w którym najemca będzie mógł zamieszkać w przypadku wyegzekwowania od niego obowiązku opróżnienia i wydania lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego. W konsekwencji nie będzie miał również zastosowania przepis dotyczący składania oświadczenia właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

- Proponowane rozwiązanie wynika z faktu, że w przypadku zawierania umów najmu okazjonalnego lokalu wskazanie przez uchodźców innego lokalu, w którym będą mogli zamieszkać w przypadku wyegzekwowania obowiązku opróżnienia i wydania lokalu (tzw. lokalu zastępczego), nie będzie możliwe. Wyłączenie wobec uchodźców obowiązku składania przy zawieraniu umowy najmu okazjonalnego ww. pisemnego wskazywania lokalu zastępczego oraz składania ww. oświadczenia właściciela lub innej osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o zgodzie na przyjęcie najemcy w razie zakończenia stosunku najmu okazjonalnego ułatwi zatem zawieranie takich umów i tym samym ułatwi uchodźcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - wskazują autorzy.

Czytaj więcej

Rząd przyjął specustawę. Morawiecki: uchodźcy nie będą uprzywilejowani

Chodzi o przyjęty w poniedziałek przez rząd projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projektem zajmuje się Sejm. We wtorek wpłynęła autopoprawka.

Przewiduje ona wyłączenie stosowania przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w odniesieniu do przypadków użyczenia uchodźcy budynku lub jego części w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona