Rzecznik Finansowy może wspierać klientów podmiotów rynku finansowego na wiele sposobów. Oferuje możliwość przeprowadzenia tzw. postępowań interwencyjnych lub polubownych. Przy czym - zgodnie z przepisami - warunkiem ich rozpoczęcia jest odrzucenie przez instytucję finansową reklamacji złożonej przez klienta. Możliwe jest też wydanie tzw. istotnego poglądu na etapie sporu sądowego, czyli np. po złożeniu pozwu przez kredytobiorcę.

- Oznacza to, że eksperci Rzecznika Finansowego mogą analizować umowy tylko tych osób, które złożyły reklamację do banku i otrzymały negatywną odpowiedź, a następnie złożyły wniosek o postępowanie interwencyjne lub polubowne. Umowa jest też analizowana na etapie przygotowywania istotnego poglądu w sprawie - informuje Biuro Rzecznika Finansowego.

Czytaj też:

Wkrótce pierwszy wyrok ws. frankowiczów po orzeczeniu TSUE

Czas będzie kluczowy dla frankowiczów

Po wyroku TSUE ws. kredytów: to nie jest prosta droga do nieba

Jakie przedawnienie roszczeń frankowiczów

Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego klient banku może złożyć do Rzecznika Finansowego dwa rodzaje wniosków: o tzw. postępowanie interwencyjne oraz o postępowanie polubowne.

Wniosek o postępowanie interwencyjne

Dopiero na tym etapie eksperci Rzecznika Finansowego analizują umowy i oceniają ich postanowienia pod kątem abuzywności. Najpóźniej po 2 miesiącach od otrzymania takiego wniosku Rzecznik przesyła do banku pierwsze wystąpienie. Kredytobiorca otrzymuje jego kopię.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Całe postępowanie trwa najczęściej około 3 do 12 miesięcy. Zależy to złożoności sprawy i liczby wystąpień w danej sprawie Rzecznika Finansowego.

W ramach postępowania interwencyjnego eksperci przygotowują argumentację, która ma na celu przekonanie baku do zmiany stanowiska. Rzecznik Finansowy nie ma jednak możliwości wydania decyzji wiążącej bank. To oznacza, że bank może nie zmieć stanowiska. Wówczas przygotowywane jest tzw. pismo kończące. Zawiera ono argumenty, które mogą być przydatne dla kredytobiorcy przy podejmowaniu decyzji co do dalszych działań. Na tej podstawie można zdecydować o podjęciu próby ugodowego rozwiązania sporu np. w postępowaniu polubownym przy Rzeczniku Finansowym. Można też próbować rozstrzygnąć spór w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym.

Wniosek o postępowanie polubowne

Po otrzymaniu wniosku zostanie on przekazany do analizy. Jeśli będą występowały braki formalne, Rzecznik wezwie kredytobiorcę do ich uzupełnienia. Zgromadzi również  stanowiska stron sporu.

Ten etap trwa około 3 miesięcy. Całe postępowanie prowadzone przez imiennie wyznaczoną osobę trwa - w zależności od złożoności sprawy i liczby kontaktów ze stronami - około 3 do 18 miesięcy.

Ważne! Celem postępowania polubownego jest osiągnięcie ugody, a to oznacza wzajemne ustępstwa obu stron. W tym postępowaniu Rzecznik Finansowy nie reprezentuje żadnej ze stron, jest bezstronny i niezależny.

Wniosek o wydanie istotnego poglądu

Jeśli klient banku zdecyduje się na złożenie pozwu w sądzie lub został pozwany przez instytucję finansową, może złożyć wniosek o wydanie przez Rzecznika Finansowego tzw. istotnego poglądu w sprawie.

Najlepiej złożyć taki wniosek już po otrzymaniu odpowiedzi na złożony pozew, gdyż istotny pogląd jest wydawany dopiero na etapie sporu sądowego. We wniosku ważne jest wskazanie terminu rozprawy. Jeśli w momencie przesyłania wniosku nie jest on znany, trzeba dosłać tę informację na adres biuro@rf.gov.pl.

Istotny pogląd zostanie przesłany bezpośrednio do sądu w oczekiwanym terminie.

Ważne! Rzecznik Finansowy formułuje istotny pogląd tylko wtedy gdy uzna, że może on być korzystny dla klienta. Istotny pogląd jest materiałem opiniodawczym o charakterze pomocniczym. To oznacza, że nie jest on dla sądu wiążący.

Rzecznik Finansowy nie pobiera żadnych opłat za przeprowadzenie postępowania interwencyjnego lub wydanie istotnego poglądu. Tylko w przypadku postępowania polubownego należy uiścić 50 zł opłaty. Wzory wniosków można znaleźć na stronie Rzecznika Finansowego.

Na własną rękę

Kredytobiorcy mogą sami przeanalizować swoje umowy i wykorzystać przy tym Raport Rzecznika Finansowego z analizą prawną wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów walutowych. Wskazuje on postanowienia, które można uznać za niedozwolone.

Kredytobiorcy mogą także skorzystać z bezpłatnego wsparcia udzielanego przez: miejskich lub powiatowych Rzeczników Konsumentów oraz punkty darmowej pomocy prawnej.

Oczywiście każdy może zaangażować profesjonalnego pełnomocnika. Przy czym Rzecznik Finansowy przestrzega przed pochopnym podpisywaniem długoterminowych umów na usługę prawnika. Radzi wcześniej przeanalizować jej warunki i precyzyjnie określić wszystkie możliwe koszty. Warto też poznać oferty kilku podmiotów.