Pozaodsetkowe koszty spłaty pożyczki pieniężnej nie mogą być wyższe od 25 proc. całkowitej jej kwoty. Projekt ustawy antylichwiarskiej trafił właśnie do RCL. Przewiduje zmiany w kodeksie karnym i cywilnym, prawie bankowym i innych ustawach. Przepisy mają wejść w życie pół roku po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Czy pomogą w walce z lichwą? Prawnicy są sceptyczni, ale zgodnie twierdzą, że należy podejmować wszelkie próby ukrócenia lichwiarskiego procederu.

Czytaj więcej

Tarcza antylichwiarska wchodzi w życie

– Lichwiarskie pożyczki, żerujące na biedzie i ludzkich dramatach, a często też na łatwowierności osób starszych lub niedołężnych, pozostają bulwersującym problemem społecznym, szczególnie w dobie pandemii Covid-19 – mówi Marcin Warchoł, wiceszef MS.

W k.k. ma się pojawić definicja „pozaodsetkowych kosztów udzielenia świadczenia pieniężnego".

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe