Bez wątpienia prawo konstytucyjne należy do jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi prawa. Dlatego właśnie coraz szerszy jest bezpłatny dostęp do umieszczonych w Internecie materiałów poświęconych tej problematyce. Przykładem portali zajmujących się tym są właśnie tu wskazywane. Każdy z nich jest na tyle bogaty, że sam wystarczyłby na odrębny odcinek cyklu „Prawo w Internecie”, ponieważ jednak merytorycznie są bardzo podobne, dużo użyteczniejsze wydaje się łączne ich opisanie.

Celem pierwszej ze wskazanych stron jest wspieranie idei konstytucjonalizmu europejskiego poprzez stworzenie platformy do wymiany poglądów między prawnikami z różnych państw europejskich (Polskę reprezentują prof. M. Wyrzykowski i prof. S. Biernat), USA i Chin. Portal informuje o organizowanych międzynarodowych konferencjach (są też dostępne referaty na nich wygłoszone – szczególnie interesujące dotyczą europejskiego systemu sądowego w perspektywie porównawczej: http://www.ecln.net/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=39), są linki do oficjalnych stron internetowych sądów najwyższych instancji państw europejskich, tekstów konstytucji niektórych krajów, dokumentów związanych z pracami nad konstytucją europejską. Imponująca jest zakładka linków, która odsyła do stron internetowych wielu ważnych ośrodków naukowych zajmujących się prawem konstytucyjnym.

Druga z omawianych stron prowadzona jest przez Uniwersytet w Chicago, dlatego prawo konstytucyjne prezentowane jest na niej z amerykańskiego punktu widzenia. Portal oferuje linki do tekstów konstytucji USA w różnych językach, wielu bezpłatnych materiałów o amerykańskim prawie konstytucyjnym, tekstów konstytucji innych państw oraz orzecznictwa konstytucyjnego z nich pochodzącego (a także niekompletnej, niestety, bibliografii) oraz stron różnych stowarzyszeń i ośrodków naukowych zajmujących się prawem konstytucyjnym. Poważną wadą stron jest to, że dawno nie były aktualizowane i niektóre z podanych adresów internetowych już nie działają.

Trzecia z prezentowanych stron prowadzona jest przede wszystkim po niemiecku, choć materiały prawnoporównawcze (zakładka Verfassungvergleich) dostępne są też po angielsku. Szczególnie interesujące są tzw. dokumenty konstytucyjne: po wyborze nazwy konkretnego państwa otrzymuje się dostęp do tekstu jego konstytucji (często też wcześniejszych konstytucji), a także opis historii prac nad nią i generalnej sytuacji w kraju (co pozwala lepiej zrozumieć jej postanowienia). Strona oferuje też system kluczy (na razie słabo rozwinięty) pozwalający szybko porównać postanowienia Konstytucji różnych państw dotyczące tej samej kwestii (np. parlamentu: składu i praw). Bogaty jest zestaw linków. Podkreślenia wymaga jeszcze użyteczny i unikalny katalog profesorów z państw niemieckojęzycznych zajmujących się prawem konstytucyjnym (wraz z ich adresami e-mailowymi), do którego uzyskuje się dostęp po wybraniu zakładki Rechtsphilosophie, a następnie Who-is-Who.

Wskazane portale internetowe dotyczące prawa konstytucyjnego łączą w sobie dwie ważne cechy: zawierają wiele interesujących materiałów merytorycznych i otwierają drogę do innych ośrodków naukowych, do których odsyłają zawarte na nich linki. Bez wątpienia są świetnym źródłem wiedzy dla wszystkich poszukujących wiadomości komparatystycznych z tego zakresu.

www.ecln.net

,

www2.lib.uchicago.edu/~llou/conlaw.html

www.servat.unibe.ch/law/icl/index.html

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Publikacja powstała przy wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej