O terminie uroczystości poinformowała „Rzeczpospolitą” dr Zuzanna Szwedek-Kwiecińska, rzeczniczka Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

16 marca poprzedniego roku z Cmentarza Obrońców Westerplatte ekshumowane zostały szczątki mjr. Henryka Sucharskiego, który został tam pochowany w 1 września 1971 r. (jego prochy przywieziono z Włoch, gdzie zmarł w 1946 r.) Z betonowej niszy grobowej przykrytej metalową płytą nagrobną wyjęto wykonaną z blachy trumienkę, którą następnie przełożono do drewnianej trumny, opieczętowano i przewieziono do Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku.

Archeolodzy odnaleźli szczątki dziewięciu poległych na Westerplatte

W trakcie ekshumacji majora odkryto też inne szczątki. Powinny one należeć do kaprala Andrzeja Kowalczyka, ale okazało się, że najpewniej należą do Niemca, bowiem znaleziono wyposażenie wojskowe żołnierza Wehrmachtu. W związku z tymi wątpliwościami podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań genetycznych w Zakładzie Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Jesienią 2019 r. zespół archeologów z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odnalazł szczątki dziewięciu poległych obrońców Westerplatte. Na razie udało się zidentyfikować siedmiu żołnierzy. 1 września w trakcie uroczystości rocznicowych na Westerplatte ogłoszono, że ustalona została tożsamość starszego legionisty Zygmunta Zięby. Archeolodzy przyjęli hipotezę, że został on ranny w trakcie obrony, dlatego zdjęto mu mundur w celu udzielenia pomocy medycznej. Bazując na źródłach, stwierdzili, że był to Zygmunt Zięba ranny 1 września 1939 roku w głowę i zmarły 2 września podczas bombardowania Westerplatte. Tego dnia odniósł kolejną, śmiertelną ranę, w okolicy jamy brzusznej. Tę hipotezę potwierdziły badania genetyczne.

1 września 2020 r. wręczone zostały rodzinom noty identyfikacyjne innych poległych we wrześniu 1939 r.: plutonowego Adolfa Petzelta, kaprala Jana Gębury, starszego strzelca Władysława Okrasy (Okraszewskiego), legionisty Józefa Kity oraz kaprala Bronisława Peruckiego. Z kolei 1 września 2021 r. podano, że zidentyfikowano szczątki starszego legionisty Ignacego Zatorskiego. Ci wszyscy żołnierze zostaną pochowani 5 listopada na cmentarzu na Westerplatte.

Czytaj więcej

Jakie są zagrożenia odbudowy Pałacu Saskiego

W poprzednim tygodniu została podpisana umowa pomiędzy Muzeum II Wojny Światowej a konsorcjum firm Kamaro oraz Sobin na przebudowę budynku byłej elektrowni na cele muzealne, w tym planowaną w obiekcie wystawę.

Zostanie tam opowiedziana historia miejsca, gdzie rozpoczęła się wojna światowa, prezentowane będą także niepokazywane dotychczas zabytki archeologiczne odnalezione na Westerplatte. Inwestycja obejmuje nowe zagospodarowania terenu – zostanie zmieniona nawierzchnia oraz oświetlenie i monitoring. Termin zakończenia prac przewidziano na październik 2023 r.

Niebawem powinien zostać ogłoszony konkurs architektoniczny na budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Inwestycja obejmie teren pola bitwy, m.in. tzw. czerwony mur, strefę magazynową, budynek zawiadowcy stacji oraz placówkę Fort, jak również budowę nowego obiektu wystawienniczego.

Przypomnijmy, że w lipcu 2019 r. rząd po sporze z samorządem gdańskim przejął teren Westerplatte. Specjalną ustawę przygotowali posłowie PiS. Muzeum ma być gotowe do 2027 r., jego koszt jest szacowany na około 220 mln zł.