Globalna spółka biotechnologiczna inwestuje w Polsce

Jedna z najbardziej innowacyjnych firm biofarmaceutycznych na świecie wybrała Łódź jako miejsce swojego globalnego centrum usług biznesowych.

Publikacja: 02.06.2023 03:00

Costa Saroukos, dyrektor generalny Takeda

Costa Saroukos, dyrektor generalny Takeda

Foto: materiały prasowe

Materiał powstał we współpracy i z inicjatywy Takeda Pharma i Takeda SCE

Światowe firmy rozwijające sektor nowoczesnych usług dla biznesu (business services sector, BSS) chętnie wybierają Polskę do lokowania swoich inwestycji. Jednocześnie sektor ten ma istotne znaczenie dla polskiej gospodarki. BSS odpowiada za 6,2 proc. zatrudnienia oraz 4,4 proc. PKB.

Kluczową strefą rozwoju dla sektora BSS stała się w Polsce Łódź. Działa tu już ponad 100 organizacji. Jedną z nich jest Takeda, która należy do grona globalnych liderów biofarmaceutycznych. Firma jest obecna w 80 krajach, łącznie na świecie zatrudnia ponad 50 tys. osób. Polska jest ważnym miejscem na mapie projektów spółki, konsekwentnie inwestującej w rozwój biznesu.

Takeda Business Solutions (TBS) – globalny oddział Takeda zajmujący się usługami dla biznesu (GBS) – wybrało Łódź na swoje globalne centrum, redefiniując model usług GBS dla całej firmy. Wysiłki Takeda przynoszą efekty; niedawno firma zajęła drugie miejsce w konkursie „World’s Best GBS”.

Konsekwentne inwestycje

Takeda systematycznie rozwija obecność w naszym kraju. Polska spółka komercyjna Takeda Pharma w Warszawie zatrudnia ponad 100 osób, pracujących nad innowacyjnymi terapiami. Dostarcza 35 produktów przeznaczonych do opieki specjalistycznej w obszarach gastroenterologii, onkologii oraz chorób rzadkich w zakresie immunologii, hematologii i schorzeń genetycznych. Inwestuje również w badania i rozwój leków osoczopochodnych oraz szczepionek.

Co przesądziło o wyborze Łodzi jako miejsca dla globalnego centrum usług biznesowych? Łódź jest ważnym i dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym w Europie Środkowo-Wschodniej o wciąż wysokim potencjale wzrostu. Jednym z najważniejszych atutów miasta jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania jest dostępność wykwalifikowanych pracowników. A wreszcie, Łódź ma duży potencjał edukacyjny ze względu na obecność uczelni, takich jak np. Politechnika Łódzka czy Uniwersytet Łódzki.

Podkreśleniem znaczenia Polski dla organizacji są wizyty globalnych szefów, takich jak Costa Saroukos, dyrektor generalny Takeda. – Jesteśmy bardzo dumni z tego, że od lat rozwijamy naszą obecność na polskim rynku – zarówno jako firma, jak i pracodawca. Nasze portfolio biznesowe obejmuje zmieniające życie, wysoce innowacyjne leki i szczepionki, które napędzają nasz wzrost – podkreśla Costa Saroukos. – Łączymy wytwarzanie leków w kluczowych obszarach terapeutycznych z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi po to, aby poprawić jakość życia pacjentów na całym świecie – dodaje.

– Nasza spółka handlowa i centrum usług wspólnych w Polsce są kluczowymi elementami naszej globalnej działalności. Ich obecność w Polsce pokazuje, w jaki sposób Takeda dokonuje znaczących inwestycji w ludzi i polską gospodarkę. Inwestujemy tu w badania kliniczne i wsparcie pacjentów, ale także w rozwój przyszłych talentów – wyjaśnia Costa Saroukos.

Ze wsparciem technologii

Takeda Business Solutions (TBS) to wielokrotnie nagradzany oddział świadczący globalne usługi biznesowe (GBS), który integruje ludzi, procesy i systemy, wykorzystując przy tym rozwijające się technologie. Jest to zgodne z globalnym zobowiązaniem Takedy do wykorzystywania siły nauki i technologii cyfrowych, aby przekształcić się w najbardziej zaufaną, opartą na danych i skoncentrowaną na wynikach globalną firmę biofarmaceutyczną.

Chcąc umożliwić cyfrową transformację, TBS wspiera rozwój oddolnych inicjatyw wykorzystujących dane i innowacje technologiczne do optymalizacji procesów end-to-end w zakresie finansów, zakupów i HR. Sprawne zarządzanie tymi procesami oferuje konkretną wartość dla pracowników. Pozwala uwolnić ich czas, aby mogli skupić się na kluczowych zadaniach, a także lepiej służyć pacjentom. – Aspiracje pracowników TBS podkreślają naszą ambicję tworzenia wyjątkowego środowiska pracy, w którym każdy czuje wsparcie organizacji i ma zaufanie do rozwiązań oferowanych przez TBS – opowiada CFO Takeda.

– Chcąc urzeczywistniać tę wizję, łączymy podejście skoncentrowane na wynikach i ludziach z ideą pozytywnych zmian. We współpracy z globalnym działem Data, Digital and Technology (DD&T) Takeda, TBS demokratyzuje technologie, aby uwolnić potencjał pracowniczy i umożliwić każdemu pracownikowi odgrywanie kluczowej roli w rozwoju naszej działalności – zwiększając elastyczność i wydajność firmy – kontynuuje Saroukos.

Innowacyjne miejsca pracy

Aby zmaksymalizować swój pozytywny wpływ, TBS rozwinął swój zasięg na cały świat, koncentrując się w nowoczesnym globalnym hubie w Łodzi. Warto przypomnieć, że został on otwarty w grudniu 2010 r., zatrudniał wówczas 80 pracowników. Dziś to piąty co do wielkości pracodawca na lokalnym rynku, który zatrudnia ponad 700 osób, z czego 95 proc. to absolwenci wyższych uczelni. Zgodnie ze strategią rozwoju Takeda, TBS skupia się na przyciąganiu, rozwijaniu i utrzymywaniu największych talentów.

– Szukamy wykwalifikowanych pracowników o szczególnym profilu: nastawionych na rozwiązania, zdolnych do otwartego, elastycznego i krytycznego myślenia, którzy widzą potencjał i wartość w stosowaniu nowych technologii – mówi Monika Moser, Head of TBS Procurement Solutions and Site Lead Łódź.

Inwestując w Polsce, firma tworzy innowacyjne miejsca pracy, transferuje wiedzę i oferuje możliwości rozwoju w międzynarodowym środowisku. – Ambicją Takeda jest przekształcenie się w wiodącą cyfrową firmę biofarmaceutyczną. W tym celu TBS wdraża najnowsze technologie i rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji, robotyki, automatyzacji i analityki przygotowując naszą organizację na przyszłość – wyjaśnia Monika Moser.

Globalny hub TBS w Łodzi oferuje pracownikom dostęp do innowacyjnych rozwiązań i systemów, dzięki którym mogą rozwijać swoje umiejętności i kwalifikacje. TBS wprowadza kulturę cyfrową poprzez Program Digital Champions, pozwalając pracownikom stać się cyfrowymi mistrzami i rozwijać umiejętności w zakresie rozwiązań cyfrowych, takich jak robotyzacja procesów (RPA). Następnie pracownicy mogą tworzyć „boty” – technologię, która naśladuje ludzkie działania i współdziała z firmowymi systemami oraz oprogramowaniem w celu automatyzacji ręcznych, czasochłonnych zadań. Pozwala to uwolnić zasoby pracowników, którzy mogą się skupić na bardziej kreatywnych zadaniach.

– Jednym z przykładów jest Rikona, nasz bot do obsługi relacji inwestorskich. Rikona przekształca raporty inwestorskie i regulacyjne, umożliwiając kompleksową automatyzację procesu, co pozwala zaoszczędzić kwartalnie 200 godzin produktywności, poprawiając wyniki prezentowane inwestorom – opowiada Monika Moser.

Mistrzowie cyfrowi TBS wykorzystują swoje doświadczenie także w szkoleniach z zakresu automatyzacji w celu wyłonienia talentów i zwiększenia skali zatrudniania w Takeda. Tak powstał program Takeda Digital Accelerators, wdrożony w Polsce i Japonii. Program zaprasza studentów uniwersytetów do rozwiązania rzeczywistego problemu biznesowego Takeda poprzez wykorzystanie mocy danych i technologii cyfrowych, a zwycięskie zespoły dołączają do TBS na staż rotacyjny. Na zakończenie programu do firmy na taki staż dołączy sześciu studentów. – W ten sposób TBS buduje zespół przyszłych cyfrowych talentów w Łodzi i inwestuje w przyszłe największe talenty w Polsce – podkreśla Monika Moser.

Nic więc dziwnego, że w latach 2021–2023 TBS została trzy lata z rzędu została uznana za najlepszego pracodawcę. Z kolei w 2022 roku została określona jako inspirujące miejsce pracy nr 1 w regionie EMEA i nr 3 w Ameryce Północnej.

W oparciu o wartości

Te wszystkie działania i osiągnięcia nie byłyby możliwe, gdyby nie sposób działania Takeda, która rozwija się w oparciu o wartości. Tak więc przede wszystkim to pacjenci – i jasno określony cel – pozostają w centrum wszystkich działań firmy. To oni napędzają firmę i dają jej siłę do działania i realizacji nowych projektów. Jednym z nich jest rozbudowane portfolio badawczo-rozwojowe, obejmujące ok. 40 różnych aktywów klinicznych. Dzięki niej Takeda spodziewa się do 2025 roku wprowadzić na rynek wiele nowych produktów, a także zwiększyć inwestycje w badania i rozwój w celu zapewnienia długoterminowej konkurencyjności.

Takeda rozumie również swoją rolę w budowaniu zrównoważonego systemu opieki zdrowotnej. Firma aktywnie wspiera ideę VBHC (opieki zdrowotnej opartej na wartościach), koncentrując się na wartości dostarczanej pacjentom.

– Sposób, w jaki prowadzimy badania i dbamy o rozwój, jest unikatowy. W ostatnich latach zawiązaliśmy ponad 200 partnerstw ze start-upami. Jednocześnie nasze 240-letnie dziedzictwo i nasze wartości – Takeda-ism (integralność, uczciwość, szczerość i wytrwałość) – są znaczącymi wyróżnikami naszej działalności. Wartości te są urzeczywistniane poprzez działania oparte na zasadach Patient-Trust-Reputation-Business (w takiej kolejności) – mówi Nienke Feenstra, dyrektorka generalna Takeda Pharma w Polsce.

– Aby zapewnić zrównoważony system opieki zdrowotnej, musimy ją sprawniej zorganizować – odchodząc od modelu płatności za świadczenia medyczne w kierunku podejścia opartego na wynikach zdrowotnych i jakości opieki – wskazuje Nienke Feenstra. – Można to osiągnąć poprzez integrację e-zdrowia na większą skalę, dzięki sile innowacji terapeutycznych, a także poprzez skorzystanie z systemów płatności opartych na wynikach, które zostaną opracowane dzięki wykorzystaniu pasji i możliwości wszystkich zainteresowanych stron: pacjentów, pracowników służby zdrowia, decydentów, płatnika i innowacyjnych firm farmaceutycznych – wymienia.

C-ANPROM/PL/CORP/0043 06/2023

Materiał powstał we współpracy i z inicjatywy Takeda Pharma i Takeda SCE

Materiał powstał we współpracy i z inicjatywy Takeda Pharma i Takeda SCE

Światowe firmy rozwijające sektor nowoczesnych usług dla biznesu (business services sector, BSS) chętnie wybierają Polskę do lokowania swoich inwestycji. Jednocześnie sektor ten ma istotne znaczenie dla polskiej gospodarki. BSS odpowiada za 6,2 proc. zatrudnienia oraz 4,4 proc. PKB.

Pozostało 97% artykułu
Gospodarka
Jak chińskie problemy wpłyną na świat? Konsumenci mogą skorzystać
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Gospodarka
Gospodarka po wyborach wg. PiS: Kontynuacja, propaganda i erystyka
Gospodarka
Drożyzna dała Polakom w kość
Materiał partnera
Powoli i małymi kroczkami, ale w dobrym kierunku
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Gospodarka
Zdecydowanie gorszy rok dla gospodarki Niemiec
Gospodarka
Komisarz Elisa Ferreira: KE nie może zapłacić Polsce faktur