Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w uchwale III CZP 109/22 z 6 października 2022 r.

Tytułowe zagadnienie było rozważane przez Sąd Najwyższy w związku z pytaniem prawnym przedstawionym przez jeden z sądów apelacyjnych: