W środę Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Fundacja Firmy Rodzinne przedstawili raport dotyczący kondycji polskich firm rodzinnych w 2022 r. Badanie potwierdza, że nastroje przedsiębiorców nie są najlepsze, a ich sytuacja jest coraz gorsza.

Badanie zostało przeprowadzone wśród przedsiębiorców rodzinnych z całej Polski, w większości małych i średnich, funkcjonujących na rynku od ponad 20 lat.

Ponad trzy czwarte z nich tj. 76,4 proc. uważa, że sytuacja w Polsce się pogorszyła. Więcej niż co trzecia firma uczestnicząca w badaniu potwierdza też pogorszenie u siebie. A problem ten najbardziej dotyka mikroprzedsiębiorców, z których aż 56 proc. twierdzi, że ich sytuacja jest gorsza.

Czytaj więcej

Fundacje rodzinne na ostatniej prostej

Na liście tego co dobija rodzimy biznes są przede wszystkim rosnące koszty cen surowców potrzebnych do wytworzenia oferowanych produktów czy usług. To problem aż 77 proc. firm. Niewiele mniej, bo 73 proc. przedsiębiorstw boryka się z wzrostem kosztów paliw, a także kosztów płac.

Jak zauważył Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wzrost kosztów pracy był spowodowany kilkoma czynnikami. Jednym z głównych jest Polski Ład, który był dwukrotnie nowelizowany, a ostateczna wersja jest znacznie lepsza od pierwotnej. Niemniej zdaniem Rzecznika nadal rodzi koszty, które można usunąć. Przede wszystkim wciąż nie ma jednej podstawy wyliczenia składki zdrowotnej i podatku. A do tego przedsiębiorca będzie płacił składkę zdrowotną z nieopłaconych faktur i nie ma możliwości odliczania strat.

Czytaj więcej

Prowadzenie firmy coraz mniej opłacalne. Wielu przedsiębiorców może nie przetrwać zimy

Poważny wpływ na sytuację ankietowanych miały też niepewność w zakresie wielkości obciążeń podatkowych (65 proc.), trudności z pozyskiwaniem pracowników tj. wygórowane oczekiwania kandydatów do pracy (61 proc.). Ponad połowa respondentów jako źródło pogorszenia sytuacji wskazała rosnące ceny prądu oraz braki czy opóźnienia w dostawach.

Antidotum na ceny energii elektrycznej mogą okazać się inwestycje w energię odnawialną. Przy czym z raportu wynika, że we własną energetykę zainwestowało już 45 proc. badanych firm rodzinnych, z których znakomita większość jako główny powód wskazało właśnie chęć oszczędności.

Badanie zostało przeprowadzone od maja do sierpnia 2022 r. a wzięło w nim udział 123 przedsiębiorców.